If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola 7: Acidobazické rovnováhy, pH

1 100 možných bodů mistrovství

O této kapitole

Zatímco v kurzu Obecné chemie jsme se zaměřili na podstatu acidobazických reakcí, zde se zaměříme na acidobazické rovnováhy, konstanty acidity a bazicity a pH, včetně slabých kyselin a zásad a solí.

Zatímco v kurzu Obecné chemie jsme si uvedli formou videí různé způsoby definice kyselin a zásad s důrazem na acidobazické reakce, zde si je již jen zopakujeme formou článků a spíše se zaměříme na acidobazické rovnováhy a pH. Ukážeme si, jak pracovat s konstantami Ka a Kb.
Prozkoumáme rovnováhy, které se ustalují mezi konjugovanými páry kyseliny a zásady. Vysvětlíme si pH solí.

Procvičuj

Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 880 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 1 100 bodů mistrovství!
Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu Khan Academy pro střední školy česky (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012432), který byl spolufinancován Evropskou unií (ESF OPVVV).