View all English videos

Khan Academy čeština

Khan Academy je nezisková organizace s misí měnit vzdělávání k lepšímu nabídkou vysoce kvalitní výuky komukoli, kdekoli. Kromě níže uvedených videí, nabízí Khan Academy původní videa na domovské stránce.

Česky je Vám k dispozici také http://khanovaskola.cz, kde naleznete videa dabovaná i česky otiitulkovaná a také informace o aktivitách komunity překladatelů obsahu Khan Academy do češtiny, jako jsou překladatelské maratony, soutěže nebo informace o metodě výuky “Převrácená třída - Flipped Classroom”.

Pokud se chcete zapojit a pomoci zpřístupnit Khan Academy, navštivte: http://international.khanacademy.org.

Desetinná čísla

 • Převod desetinného čísla na zlomek: 0,15 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Setiny na číselné ose | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Porovnávání desetinných čísel 5 | Desetinná čísla | Pre-Algebra | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 0,8 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Zaokrouhlování na desetiny | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Násobení 2 desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 0,36 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Příklady na odčítání desetiných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Násobení 2 desetinných čísel (těžké) | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod zlomku na desetinné číslo: 11/25 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Náročnější odčítání desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Způsoby dělení desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod zlomku na desetinné číslo: 7/8 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Písemné odčítání desetinných čísel: 9,005 minus 3,6 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Způsoby dělení desetinných čísel 2 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 0,0727 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Písemné odčítání desetinných čísel: 39,1 minus 0,794 | Desetinná čísla | Aritmetika | Khan Academy Písemné dělení desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 12,98 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Sčítání desetinných čísel: slovní úloha | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Úvod do desetinných čísel | Desetinná čísla | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Slovní vyjádření desetinných čísel | Desetinná čísla | Aritmetika | Matematika | Khan Academy Sčítání a odčítánní desetinných čísel: slovní úloha | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Písemné dělení desetinných čísel 2 | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Úvod do sčítání desetin | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Násobení celého a desetinného čísla | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Písemné dělení desetinných čísel 3 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Sčítání desetinných čísel: desetiny a setiny | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Jak na násobení desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Písemné dělení desetinných čísel 4 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Příklad: Písemné sčítání 2 desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Písemné dělení 2 celých čísel s desetinným výsledkem | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Určování desetin na číselné ose | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Příklad 2: Písemné sčítání 2 desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Dělení s desetinnými čísly | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Setiny na číselné ose | Matematika | Khan Academy
  Příklad 3: Písemné sčítání desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Rozepsání desetinného čísla po řádech | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Desetiny - grafické znázornění na číselné ose | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Porovnání desetinných čísel 3 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Porovnání desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Porovnání desetinných čísel 4 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Porovnání desetinných čísel 2 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
 • Převod desetinného čísla na zlomek: 0,15 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 0,8 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 0,36 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod zlomku na desetinné číslo: 11/25 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod zlomku na desetinné číslo: 7/8 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 0,0727 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 12,98 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Slovní vyjádření desetinných čísel | Desetinná čísla | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Úvod do sčítání desetin | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Sčítání desetinných čísel: desetiny a setiny | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Příklad: Písemné sčítání 2 desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Příklad 2: Písemné sčítání 2 desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Příklad 3: Písemné sčítání desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Porovnání desetinných čísel 3 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Porovnání desetinných čísel 4 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Setiny na číselné ose | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Zaokrouhlování na desetiny | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Příklady na odčítání desetiných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Náročnější odčítání desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Písemné odčítání desetinných čísel: 9,005 minus 3,6 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Písemné odčítání desetinných čísel: 39,1 minus 0,794 | Desetinná čísla | Aritmetika | Khan Academy
  Sčítání desetinných čísel: slovní úloha | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Sčítání a odčítánní desetinných čísel: slovní úloha | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Násobení celého a desetinného čísla | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Jak na násobení desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Písemné dělení 2 celých čísel s desetinným výsledkem | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Dělení s desetinnými čísly | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Rozepsání desetinného čísla po řádech | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Porovnání desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Porovnání desetinných čísel 2 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Porovnávání desetinných čísel 5 | Desetinná čísla | Pre-Algebra | Khan Academy
  Násobení 2 desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Násobení 2 desetinných čísel (těžké) | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Způsoby dělení desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Způsoby dělení desetinných čísel 2 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Písemné dělení desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Úvod do desetinných čísel | Desetinná čísla | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Písemné dělení desetinných čísel 2 | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Písemné dělení desetinných čísel 3 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Písemné dělení desetinných čísel 4 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Určování desetin na číselné ose | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Setiny na číselné ose | Matematika | Khan Academy
  Desetiny - grafické znázornění na číselné ose | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
 • Zlomky

 • Čitatel a jmenovatel | Zlomky | Aritmetika | Khan Academy Sčítání zlomků se stejnými jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy Slovní úloha na sčítání zlomků: ještěrka | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Rovnost zlomků | Zlomky | Khan Academy Rozdíl zlomků se stejnými jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy Slovní úloha na odčítání zlomků: piano | Matematika | Khan Academy
  Příklad: Porovnání zlomků | Zlomky | Aritmetika | Khan Academy Sčítání smíšených čísel | Zlomky | Matematika | Khan Academy Slovní úloha na sčítání zlomků: barvy | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na určení zlomku | Zlomky | Matematika | Khan Academy Odčítání smíšených čísel | Zlomky | Matematika | Khan Academy Slovní úloha na odčítání smíšených čísel: rajčata | Matematika | Khan Academy
  Zlomky na číslné ose | Zlomky | Aritmetika | Matematika | Khan Academy Převádění smíšeného čísla na nepravý zlomek | Zlomky | Matematika | Khan Academy Slovní úloha na dělení zlomkem | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Úvod do zlomků stejné hodnoty | Zlomky | Khan Academy Řazení zlomků podle velikosti | Zlomky | Matematika | Khan Academy Dělení dvou zlomků, př.2 | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Rozpoznávání zlomků větších než 1 | Zlomky | Matematika | Khan Academy Převádění nepravého zlomku na smíšené číslo | Zlomky | Matematika | Khan Academy Dělení dvou zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Krájení tvarů na stejně velké části | Zlomky | Aritmetika | Khan Academy Slovní úloha na násobení 2 zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy Vysvětlení principu dělění zlomků jinými zlomky | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Zlomky na geometrických útvarech | Zlomky | Matematika | Khan Academy Slovní úloha na násobení zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy Chápání zlomků jako dělení | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Ukázka zlomků stejné hodnoty | Zlomky | Matematika | Khan Academy Slovní úloha na násobení 2 zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy Dělení kostek mýdla | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Zlomky na geometrických útvarech 2 | Aritmetika | Matematika | Khan Academy Řazení zlomků podle velikosti | Zlomky | Matematika | Khan Academy Násobení 2 smíšených čísel | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Porovnánvání zlomků se stejnými čitateli a jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy Porovnávání nepravých zlomků a smíšených čísel | Zlomky | Matematika | Khan Academy Násobení 2 zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Porovnávání zlomků pomocí symbolů | Zlomky | Matematika | Khan Academy Sčítání zlomků s různými jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy Názorné pojetí násobení zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Zlomky stejné hodnoty - pokračování | Aritmetika | Matematika | Khan Academy Odčítání zlomků s různými jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy Násobení celého čísla a zlomku | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Porovnávání zlomků s různými čitateli a jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy Odčítání zlomků s různými jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy Násobení celého čísla a zlomku 2 | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Nejmenší společný jmenovatel zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy Sčítání smíšených čísel | Zlomky | Matematika | Khan Academy Znázornění násobení zlomků: plocha | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Převod na zlomky o společném jmenovateli: 1/4 a 5/6 | Zlomky | Matematika | Khan Academy Sčítání zlomků s různými jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy Násobení 2 zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Převod na zlomky o společném jmenovateli 2: 3/5 a 7/2 | Zlomky | Matematika | Khan Academy Odčítání smíšených čísel | Zlomky | Matematika | Khan Academy Násobení jako měřítko velikosti | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Rozklad zlomku do součtu | Zlomky | Matematika | Khan Academy Sčítání smíšených čísel s nepravými zlomky | Matematika | Khan Academy Rozklad smíšeného čísla do součtu | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Odčítání smíšených čísel s nepravými zlomky | Matematika | Khan Academy
 • Čitatel a jmenovatel | Zlomky | Aritmetika | Khan Academy
  Rovnost zlomků | Zlomky | Khan Academy
  Příklad: Porovnání zlomků | Zlomky | Aritmetika | Khan Academy
  Slovní úloha na určení zlomku | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Zlomky na číslné ose | Zlomky | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Úvod do zlomků stejné hodnoty | Zlomky | Khan Academy
  Rozpoznávání zlomků větších než 1 | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Krájení tvarů na stejně velké části | Zlomky | Aritmetika | Khan Academy
  Zlomky na geometrických útvarech | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Ukázka zlomků stejné hodnoty | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Zlomky na geometrických útvarech 2 | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Porovnánvání zlomků se stejnými čitateli a jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Porovnávání zlomků pomocí symbolů | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Zlomky stejné hodnoty - pokračování | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Porovnávání zlomků s různými čitateli a jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Nejmenší společný jmenovatel zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Převod na zlomky o společném jmenovateli: 1/4 a 5/6 | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Převod na zlomky o společném jmenovateli 2: 3/5 a 7/2 | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Rozklad zlomku do součtu | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Rozklad smíšeného čísla do součtu | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Sčítání zlomků se stejnými jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Rozdíl zlomků se stejnými jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Sčítání smíšených čísel | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Odčítání smíšených čísel | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Převádění smíšeného čísla na nepravý zlomek | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Řazení zlomků podle velikosti | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Převádění nepravého zlomku na smíšené číslo | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na násobení 2 zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na násobení zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na násobení 2 zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Řazení zlomků podle velikosti | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Porovnávání nepravých zlomků a smíšených čísel | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Sčítání zlomků s různými jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Odčítání zlomků s různými jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Odčítání zlomků s různými jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Sčítání smíšených čísel | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Sčítání zlomků s různými jmenovateli | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Odčítání smíšených čísel | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Sčítání smíšených čísel s nepravými zlomky | Matematika | Khan Academy
  Odčítání smíšených čísel s nepravými zlomky | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na sčítání zlomků: ještěrka | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na odčítání zlomků: piano | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na sčítání zlomků: barvy | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na odčítání smíšených čísel: rajčata | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na dělení zlomkem | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Dělení dvou zlomků, př.2 | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Dělení dvou zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Vysvětlení principu dělění zlomků jinými zlomky | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Chápání zlomků jako dělení | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Dělení kostek mýdla | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Násobení 2 smíšených čísel | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Násobení 2 zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Názorné pojetí násobení zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Násobení celého čísla a zlomku | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Násobení celého čísla a zlomku 2 | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Znázornění násobení zlomků: plocha | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Násobení 2 zlomků | Zlomky | Matematika | Khan Academy
  Násobení jako měřítko velikosti | Zlomky | Matematika | Khan Academy
 • Cvičení na Khan Academy

 • Násobení a dělení

  Český dabing: Táňa Welchová

 • Různé typy zápisu součinu 7 krát 5 Příklad Rozdělení pizzy | Matematika | Khan Academy Myšlenka násobení | Aritmetika | Khan Academy
  Dělení dvouciferným číslem - řešený příklad | Aritmetika | Khan Academy Příklad Kolik gólů dal | Aritmetika | Matematika | Khan Academy Násobení s použitím modelu plochy | Aritmetika | Khan Academy
  Dělení s postupným odčítáním násobku dělitele | Násobení a dělení | Aritmetika | Khan Academy Dělení s postupným odečítáním násobků dělitele | Násobení a dělení | Matematika | Khan Academy Násobení 4ciferného čísla 1ciferným pomocí rozkladu a postupného sčítání | Khan Academy
  Násobení dvouciferných čísel | Násobení | Aritmetika | Matematika | Khan Academy Písemné dělení čtyřciferného čísla dvouciferným | Aritmetika | Matematika | Khan Academy Násobení dvojciferných čísel pomocí roznásobení | Násobení | Aritmetika | Khan Academy
  Myšlenka dělení | Násobení a dělení | Aritmetika | Khan Academy Písemné dělení: vícecifená čísla dělená 1-ciferným dělitelem | Matematika | Khan Academy Násobení násobky čísla 10 | Násobení | Aritmetika | Khan Academy
  Základy dělení | Násobení a dělení | Aritmetika | Khan Academy Písemné dělení: 4-ciferné číslo dělené 1-ciferným dělitelem | Matematika | Khan Academy Úvod do dělení 2cifernými čísly | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Příklad: Rozděl 18 beden na 2 hromady | Násobení a dělení | Aritmetika | Khan Academy Písemné dělení, zbytek po dělení | Násobení a dělení | Matematika | Khan Academy Písemné dělení beze zbytku | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Příklad: Kolik km uplul | Násobení a dělení | Aritmetika | Matematika | Khan Academy Písemné násobení: 3ciferné krát 1ciferné s předchodem | Aritmetika | Khan Academy Úvod do dělení beze zbytku | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Písemné dělení, dvoj a trojciferná čísla dělená jednocifernými | Khan Academy Písemné násobení: 3ciferné krát 1ciferné číslo | Násobení | Aritmetika | Khan Academy Dělení v souvislosti s obsahem obdélníku a délkou stran | Aritmetika | Khan Academy
  Písemné násobení vícecifernými činiteli | Násobení a dělení | Matematika | Khan Academy Písemné násobení: 2ciferné krát 1ciferné číslo | Aritmetika | Khan Academy Dělení pomocí rozkladu na řády | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Různé postupy pro násobení víceciferných čísel | Násobení a dělení | Matematika | Khan Academy Počítání předmětů pomocí násobení | Aritmetika | Khan Academy Příklad Šlapání na kole | Matematika | Khan Academy
  Počítání předmětů pomocí násobení 2 | Aritmetika | Khan Academy
 • Různé typy zápisu součinu 7 krát 5
  Dělení dvouciferným číslem - řešený příklad | Aritmetika | Khan Academy
  Dělení s postupným odčítáním násobku dělitele | Násobení a dělení | Aritmetika | Khan Academy
  Násobení dvouciferných čísel | Násobení | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Myšlenka dělení | Násobení a dělení | Aritmetika | Khan Academy
  Základy dělení | Násobení a dělení | Aritmetika | Khan Academy
  Příklad: Rozděl 18 beden na 2 hromady | Násobení a dělení | Aritmetika | Khan Academy
  Příklad: Kolik km uplul | Násobení a dělení | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Písemné dělení, dvoj a trojciferná čísla dělená jednocifernými | Khan Academy
  Písemné násobení vícecifernými činiteli | Násobení a dělení | Matematika | Khan Academy
  Různé postupy pro násobení víceciferných čísel | Násobení a dělení | Matematika | Khan Academy
  Příklad Šlapání na kole | Matematika | Khan Academy
  Příklad Rozdělení pizzy | Matematika | Khan Academy
  Příklad Kolik gólů dal | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Dělení s postupným odečítáním násobků dělitele | Násobení a dělení | Matematika | Khan Academy
  Písemné dělení čtyřciferného čísla dvouciferným | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Písemné dělení: vícecifená čísla dělená 1-ciferným dělitelem | Matematika | Khan Academy
  Písemné dělení: 4-ciferné číslo dělené 1-ciferným dělitelem | Matematika | Khan Academy
  Písemné dělení, zbytek po dělení | Násobení a dělení | Matematika | Khan Academy
  Písemné násobení: 3ciferné krát 1ciferné s předchodem | Aritmetika | Khan Academy
  Písemné násobení: 3ciferné krát 1ciferné číslo | Násobení | Aritmetika | Khan Academy
  Písemné násobení: 2ciferné krát 1ciferné číslo | Aritmetika | Khan Academy
  Počítání předmětů pomocí násobení | Aritmetika | Khan Academy
  Počítání předmětů pomocí násobení 2 | Aritmetika | Khan Academy
  Myšlenka násobení | Aritmetika | Khan Academy
  Násobení s použitím modelu plochy | Aritmetika | Khan Academy
  Násobení 4ciferného čísla 1ciferným pomocí rozkladu a postupného sčítání | Khan Academy
  Násobení dvojciferných čísel pomocí roznásobení | Násobení | Aritmetika | Khan Academy
  Násobení násobky čísla 10 | Násobení | Aritmetika | Khan Academy
  Úvod do dělení 2cifernými čísly | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Písemné dělení beze zbytku | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Úvod do dělení beze zbytku | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Dělení v souvislosti s obsahem obdélníku a délkou stran | Aritmetika | Khan Academy
  Dělení pomocí rozkladu na řády | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
 • Sčítání a odčítání

  Addition and Subtraction.Videa Khan Academy v nichž se dozvíte jak sčítat a odčítat.

 • Základy sčítání Příklady: Písemné sčítání s důrazem na přechod přes 10 | Matematika | Khan Academy Sčítání 3ciferných čísel z hlavy | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Sčítání - úroveň 2 Odčítání trojciferných čísel s přechodem | Aritmetika | Khan Academy Odčítání 3ciferných čísel bez přechodu přes 10 | Matematika | Khan Academy
  Základy odčítání Písemné odčítání: Přechod přes 10 (těžké) | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy Co znamená odčítat 1 destíku a 1 stovku | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Odčítání 2 Písemné odčítání: Přechod přes 10 (ultratěžké) | Sčítání a odčítání | Khan Academy Sčítání 3ciferných čísel bez přechodu přes 10 | Sčítání | Matematika | Khan Academy
  Sčítání celých čísel 1 Příklady: Odčítání z hlavy | Odčítání | Matematika | Khan Academy Doplňování chybějících čísel v příkladech na sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na odčítání Slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 | Matematika | Khan Academy Slovní úloha na sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Sčítání 3 Slovní úlohy na sčítání a odčítání 2 | Sčítání a odčítání do 20 | Matemetika | Khan Academy Slovní úlohy na sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Sčítání 2 "Větší než" a "menší než" znaky | Porovnávání čísel | Matematika | Khan Academy Slovní úloha na sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Alternativní metoda odčítání Porovnávání celých čísel | Matematika | Khan Academy Slovní úlohy na sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Odčítání celých čísel Slovní úlohy na porovnávání | Sčítání a odčítání do 20 | Matematika | Khan Academy Odčítání jednociferného čísla | Matematika | Khan Academy
  Sčítání třímístných čísel Slovní úloha na porovnávání 2 | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy Odčítání dvojciferných čísel | Matematika | Khan Academy
  Příklady sčítání s rozkladem sčítance | Sčítání | Aritmetika | Khan Academy Přičítání 1 a 10 | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy Přičítání jednociferného čísla pod sebou | Sčítání | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na odčítání | Sčítání a odčítání | Matematika pro nejmenší | Khan Academy Odčítání 1 a 10 | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy Slovní úlohy na délku | Matematika pro nejmenší | Khan Academy
  Slovní úloha - sčítání | Matematika pro nejmenší | Khan Academy Sčítání dvojciferných čísel bez přeskupování | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy Měření velikosti sochy pomocí odhadu | Matematika pro nejmenší | Khan Academy
  Slovní úloha na sčítání a odčítání | Matematika pro nejmenší | Khan Academy Rozklad čísel 10 až 19 do součtu 10 plus... | Řády | Matematika | Khan Academy Slovní úloha se sloupcovým grafem | Matematika pro nejmenší | Khan Academy
 • Základy sčítání
  Sčítání - úroveň 2
  Základy odčítání
  Odčítání 2
  Sčítání celých čísel 1
  Slovní úloha na odčítání
  Sčítání 3
  Sčítání 2
  Alternativní metoda odčítání
  Odčítání celých čísel
  Sčítání třímístných čísel
  Příklady sčítání s rozkladem sčítance | Sčítání | Aritmetika | Khan Academy
  Slovní úloha na odčítání | Sčítání a odčítání | Matematika pro nejmenší | Khan Academy
  Slovní úloha - sčítání | Matematika pro nejmenší | Khan Academy
  Slovní úloha na sčítání a odčítání | Matematika pro nejmenší | Khan Academy
  Příklady: Písemné sčítání s důrazem na přechod přes 10 | Matematika | Khan Academy
  Odčítání trojciferných čísel s přechodem | Aritmetika | Khan Academy
  Písemné odčítání: Přechod přes 10 (těžké) | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Písemné odčítání: Přechod přes 10 (ultratěžké) | Sčítání a odčítání | Khan Academy
  Příklady: Odčítání z hlavy | Odčítání | Matematika | Khan Academy
  Slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 | Matematika | Khan Academy
  Slovní úlohy na sčítání a odčítání 2 | Sčítání a odčítání do 20 | Matemetika | Khan Academy
  "Větší než" a "menší než" znaky | Porovnávání čísel | Matematika | Khan Academy
  Porovnávání celých čísel | Matematika | Khan Academy
  Slovní úlohy na porovnávání | Sčítání a odčítání do 20 | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na porovnávání 2 | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Přičítání 1 a 10 | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Odčítání 1 a 10 | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Sčítání dvojciferných čísel bez přeskupování | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Rozklad čísel 10 až 19 do součtu 10 plus... | Řády | Matematika | Khan Academy
  Sčítání 3ciferných čísel z hlavy | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Odčítání 3ciferných čísel bez přechodu přes 10 | Matematika | Khan Academy
  Co znamená odčítat 1 destíku a 1 stovku | Sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Sčítání 3ciferných čísel bez přechodu přes 10 | Sčítání | Matematika | Khan Academy
  Doplňování chybějících čísel v příkladech na sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Slovní úlohy na sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Slovní úloha na sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Slovní úlohy na sčítání a odčítání | Matematika | Khan Academy
  Odčítání jednociferného čísla | Matematika | Khan Academy
  Odčítání dvojciferných čísel | Matematika | Khan Academy
  Přičítání jednociferného čísla pod sebou | Sčítání | Matematika | Khan Academy
  Slovní úlohy na délku | Matematika pro nejmenší | Khan Academy
  Měření velikosti sochy pomocí odhadu | Matematika pro nejmenší | Khan Academy
  Slovní úloha se sloupcovým grafem | Matematika pro nejmenší | Khan Academy
 • Absolutní hodnota

  Dělitele a násobky

  Zde se naučíte, co jsou dělitele a násobky a jak je nalézt pro dané číslo. Po těchto videích budete připraveni na zlomky. Khan Academy videa, český dabing: Zdeněk Okleštěk

 • Záporná čísla

  Co to jsou záporná čísla? Sčítání, odčítání, násobení a dělení se zápornými čísly.

 • Algebra - Řešení lineárních rovnic

  Řešení lineárních rovnic nadaboval Saša Rašilov. Dabing videí podpořila společnost SCIO.

 • Pořadí operací Rovnice s absolutní hodnotou 2 Lineární rovnice 2
  Jednoduché rovnice Vyjádření periodického čísla zlomkem 2 Řady 3
  Lineární rovnice 1 Slovní úloha - řešení rovnicí 1 Řady 2
  Proč děláme vždy stejnou operaci na obou stranách rovnice Výpočet rychlosti Řady 1
  Lineární rovnice 3 Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Přímá úměrnost 1
  Rovnice s absolutní hodnotou 4 Vyjádření neznámé ze vzorce 5 Přímá úměrnost 2
  Rovnice s absolutní hodnotou 3 Lineární rovnice 11 Součet po sobě jdoucích celých čísel 2
  Úloha o pohybu Lineární rovnice 17 Rovnice s absolutní hodnotou 1
  Lineární funkce Lineární rovnice 13 Součet po sobě jdoucích celých čísel 1
  Přímá úměrnost 3 Lineární rovnice 16 Slovní úlohy na výpočet věku 2
  Poměr Lineární rovnice 12 Lineární rovnice 18 - zvláštní případ
  Slovní úlohy s procenty řešené rovnicí Lineární rovnice 15 Vyjádření periodického čísla zlomkem 1
  Procenta - slovní úlohy 2 Lineární rovnice 14 Slovní úlohy na výpočet věku 3
  Procenta 3 Lineární rovnice 9 Slovní úlohy na výpočet věku 1
  Procenta - slovní úlohy 1 Definice nových operátorů Hodnota výrazu s dvěma proměnnými
  Procenta 1 Lineární rovnice 10 Výrazy s proměnnou
  Procenta 2 Lineární rovnice 8 Proměnné, výrazy a rovnice
  Aritmetický průměr Lineární rovnice 7 Vyjádření neznámé ze vzorce 1
  Slovní úloha - řešení rovnicí 2 Lineární rovnice 5 Vyjádření neznámé ze vzorce 3
  Slovní úloha - řešení rovnicí 2 Vyjádření neznámé ze vzorce 2 Lineární rovnice 4
  Řady 4 Vyjádření neznámé ze vzorce 4 Lineární rovnice 6
 • Pořadí operací
  Jednoduché rovnice
  Lineární rovnice 1
  Proč děláme vždy stejnou operaci na obou stranách rovnice
  Lineární rovnice 3
  Rovnice s absolutní hodnotou 4
  Rovnice s absolutní hodnotou 3
  Úloha o pohybu
  Lineární funkce
  Přímá úměrnost 3
  Poměr
  Slovní úlohy s procenty řešené rovnicí
  Procenta - slovní úlohy 2
  Procenta 3
  Procenta - slovní úlohy 1
  Procenta 1
  Procenta 2
  Aritmetický průměr
  Slovní úloha - řešení rovnicí 2
  Slovní úloha - řešení rovnicí 2
  Řady 4
  Rovnice s absolutní hodnotou 2
  Vyjádření periodického čísla zlomkem 2
  Slovní úloha - řešení rovnicí 1
  Výpočet rychlosti
  Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
  Vyjádření neznámé ze vzorce 5
  Lineární rovnice 11
  Lineární rovnice 17
  Lineární rovnice 13
  Lineární rovnice 16
  Lineární rovnice 12
  Lineární rovnice 15
  Lineární rovnice 14
  Lineární rovnice 9
  Definice nových operátorů
  Lineární rovnice 10
  Lineární rovnice 8
  Lineární rovnice 7
  Lineární rovnice 5
  Vyjádření neznámé ze vzorce 2
  Vyjádření neznámé ze vzorce 4
  Lineární rovnice 2
  Řady 3
  Řady 2
  Řady 1
  Přímá úměrnost 1
  Přímá úměrnost 2
  Součet po sobě jdoucích celých čísel 2
  Rovnice s absolutní hodnotou 1
  Součet po sobě jdoucích celých čísel 1
  Slovní úlohy na výpočet věku 2
  Lineární rovnice 18 - zvláštní případ
  Vyjádření periodického čísla zlomkem 1
  Slovní úlohy na výpočet věku 3
  Slovní úlohy na výpočet věku 1
  Hodnota výrazu s dvěma proměnnými
  Výrazy s proměnnou
  Proměnné, výrazy a rovnice
  Vyjádření neznámé ze vzorce 1
  Vyjádření neznámé ze vzorce 3
  Lineární rovnice 4
  Lineární rovnice 6