View all English videos

Khan Academy čeština

Khan Academy je nezisková organizace s misí měnit vzdělávání k lepšímu nabídkou vysoce kvalitní výuky komukoli, kdekoli. Kromě níže uvedených videí, nabízí Khan Academy původní videa na domovské stránce.

Česky je Vám k dispozici také http://khanovaskola.cz, kde naleznete videa dabovaná i česky otiitulkovaná a také informace o aktivitách komunity překladatelů obsahu Khan Academy do češtiny, jako jsou překladatelské maratony, soutěže nebo informace o metodě výuky “Převrácená třída - Flipped Classroom”.

Pokud se chcete zapojit a pomoci zpřístupnit Khan Academy, navštivte: http://international.khanacademy.org.

Desetinná čísla

 • Převod desetinného čísla na zlomek: 0,15 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Sčítání desetinných čísel: desetiny a setiny | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Náročnější odčítání desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 0,8 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Příklad: Písemné sčítání 2 desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Písemné odčítání desetinných čísel: 9,005 minus 3,6 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 0,36 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Příklad 2: Písemné sčítání 2 desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Písemné odčítání desetinných čísel: 39,1 minus 0,794 | Desetinná čísla | Aritmetika | Khan Academy
  Převod zlomku na desetinné číslo: 11/25 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Příklad 3: Písemné sčítání desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Sčítání desetinných čísel: slovní úloha | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod zlomku na desetinné číslo: 7/8 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Porovnání desetinných čísel 3 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Rozepsání desetinného čísla po řádech | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 0,0727 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Porovnání desetinných čísel 4 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Porovnání desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 12,98 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Setiny na číselné ose | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Porovnání desetinných čísel 2 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Slovní vyjádření desetinných čísel | Desetinná čísla | Aritmetika | Matematika | Khan Academy Zaokrouhlování na desetiny | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy Úvod do sčítání desetin | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Příklady na odčítání desetiných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
 • Převod desetinného čísla na zlomek: 0,15 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 0,8 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 0,36 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod zlomku na desetinné číslo: 11/25 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod zlomku na desetinné číslo: 7/8 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 0,0727 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Převod desetinného čísla na zlomek: 12,98 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Slovní vyjádření desetinných čísel | Desetinná čísla | Aritmetika | Matematika | Khan Academy
  Úvod do sčítání desetin | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Sčítání desetinných čísel: desetiny a setiny | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Příklad: Písemné sčítání 2 desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Příklad 2: Písemné sčítání 2 desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Příklad 3: Písemné sčítání desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Porovnání desetinných čísel 3 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Porovnání desetinných čísel 4 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Setiny na číselné ose | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Zaokrouhlování na desetiny | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Příklady na odčítání desetiných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Náročnější odčítání desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Písemné odčítání desetinných čísel: 9,005 minus 3,6 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Písemné odčítání desetinných čísel: 39,1 minus 0,794 | Desetinná čísla | Aritmetika | Khan Academy
  Sčítání desetinných čísel: slovní úloha | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Rozepsání desetinného čísla po řádech | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Porovnání desetinných čísel | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
  Porovnání desetinných čísel 2 | Desetinná čísla | Matematika | Khan Academy
 • Zlomky

  Cvičení na Khan Academy

 • Násobení a dělení

  Český dabing: Táňa Welchová

 • Sčítání a odčítání

  Absolutní hodnota

  Dělitele a násobky

  Zde se naučíte, co jsou dělitele a násobky a jak je nalézt pro dané číslo. Po těchto videích budete připraveni na zlomky. Khan Academy videa, český dabing: Zdeněk Okleštěk

 • Záporná čísla

  Co to jsou záporná čísla? Sčítání, odčítání, násobení a dělení se zápornými čísly.

 • Algebra - Řešení lineárních rovnic

  Řešení lineárních rovnic nadaboval Saša Rašilov. Dabing videí podpořila společnost SCIO.

 • Pořadí operací Rovnice s absolutní hodnotou 2 Lineární rovnice 2
  Jednoduché rovnice Vyjádření periodického čísla zlomkem 2 Řady 3
  Lineární rovnice 1 Slovní úloha - řešení rovnicí 1 Řady 2
  Proč děláme vždy stejnou operaci na obou stranách rovnice Výpočet rychlosti Řady 1
  Lineární rovnice 3 Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Přímá úměrnost 1
  Rovnice s absolutní hodnotou 4 Vyjádření neznámé ze vzorce 5 Přímá úměrnost 2
  Rovnice s absolutní hodnotou 3 Lineární rovnice 11 Součet po sobě jdoucích celých čísel 2
  Úloha o pohybu Lineární rovnice 17 Rovnice s absolutní hodnotou 1
  Lineární funkce Lineární rovnice 13 Součet po sobě jdoucích celých čísel 1
  Přímá úměrnost 3 Lineární rovnice 16 Slovní úlohy na výpočet věku 2
  Poměr Lineární rovnice 12 Lineární rovnice 18 - zvláštní případ
  Slovní úlohy s procenty řešené rovnicí Lineární rovnice 15 Vyjádření periodického čísla zlomkem 1
  Procenta - slovní úlohy 2 Lineární rovnice 14 Slovní úlohy na výpočet věku 3
  Procenta 3 Lineární rovnice 9 Slovní úlohy na výpočet věku 1
  Procenta - slovní úlohy 1 Definice nových operátorů Hodnota výrazu s dvěma proměnnými
  Procenta 1 Lineární rovnice 10 Výrazy s proměnnou
  Procenta 2 Lineární rovnice 8 Proměnné, výrazy a rovnice
  Aritmetický průměr Lineární rovnice 7 Vyjádření neznámé ze vzorce 1
  Slovní úloha - řešení rovnicí 2 Lineární rovnice 5 Vyjádření neznámé ze vzorce 3
  Slovní úloha - řešení rovnicí 2 Vyjádření neznámé ze vzorce 2 Lineární rovnice 4
  Řady 4 Vyjádření neznámé ze vzorce 4 Lineární rovnice 6
 • Pořadí operací
  Jednoduché rovnice
  Lineární rovnice 1
  Proč děláme vždy stejnou operaci na obou stranách rovnice
  Lineární rovnice 3
  Rovnice s absolutní hodnotou 4
  Rovnice s absolutní hodnotou 3
  Úloha o pohybu
  Lineární funkce
  Přímá úměrnost 3
  Poměr
  Slovní úlohy s procenty řešené rovnicí
  Procenta - slovní úlohy 2
  Procenta 3
  Procenta - slovní úlohy 1
  Procenta 1
  Procenta 2
  Aritmetický průměr
  Slovní úloha - řešení rovnicí 2
  Slovní úloha - řešení rovnicí 2
  Řady 4
  Rovnice s absolutní hodnotou 2
  Vyjádření periodického čísla zlomkem 2
  Slovní úloha - řešení rovnicí 1
  Výpočet rychlosti
  Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
  Vyjádření neznámé ze vzorce 5
  Lineární rovnice 11
  Lineární rovnice 17
  Lineární rovnice 13
  Lineární rovnice 16
  Lineární rovnice 12
  Lineární rovnice 15
  Lineární rovnice 14
  Lineární rovnice 9
  Definice nových operátorů
  Lineární rovnice 10
  Lineární rovnice 8
  Lineární rovnice 7
  Lineární rovnice 5
  Vyjádření neznámé ze vzorce 2
  Vyjádření neznámé ze vzorce 4
  Lineární rovnice 2
  Řady 3
  Řady 2
  Řady 1
  Přímá úměrnost 1
  Přímá úměrnost 2
  Součet po sobě jdoucích celých čísel 2
  Rovnice s absolutní hodnotou 1
  Součet po sobě jdoucích celých čísel 1
  Slovní úlohy na výpočet věku 2
  Lineární rovnice 18 - zvláštní případ
  Vyjádření periodického čísla zlomkem 1
  Slovní úlohy na výpočet věku 3
  Slovní úlohy na výpočet věku 1
  Hodnota výrazu s dvěma proměnnými
  Výrazy s proměnnou
  Proměnné, výrazy a rovnice
  Vyjádření neznámé ze vzorce 1
  Vyjádření neznámé ze vzorce 3
  Lineární rovnice 4
  Lineární rovnice 6