Hlavní obsah

Výrazy

Začni od základů
Nauč se základy, počínaje tématem: Opakování vlastností mocnin
Jdeme na to

Začni
Opakování vlastností mocnin

V této lekci se budeme věnovat opakování základních pravidel pro počítání s mocninami.
Začít se studiem