If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Pufry

Příklad

Studentka si připravuje tlumivý roztok smícháním slabé kyseliny HA(aq) a její sodné soli NaA(aq). Na tomto obrázku vidíme znázornění poměru částic přítomných v tomto roztoku, přičemž molekuly vody a kationty znázorněny pro lepší přehlednost nejsou.
Která z nabízených možností nejlépe popisuje hodnotu pH pufru? (pKa kyseliny je 9,2.)
Vyber 1 odpověď: