If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola: Chemická rovnováha

Le Chatelierův princip se zabývá ovlivňováním chemické rovnováhy a popisuje, jak se změny podmínek, za kterých probíhá chemická reakce, projeví na chemické rovnováze. Princip lze formulovat takto: Systém, který je v rovnováze, reaguje na každou změnu (teploty, tlaku, koncentrace, atd.) tak, aby tuto změnu potlačil.

O této kapitole

Chemická rovnováha je takový stav soustavy, v němž se nemění její složení, i když v ní neustále probíhají chemické děje (účinky dějů se ruší). Chemická rovnováha je dynamická rovnováha. Navenek se koncentrace látek nemění, i když reakce probíhá oběma směry. Chemická rovnováha je charakterizována konstantní koncentrací výchozích látek i produktů. Výchozí látky i produkty mají určitou hodnotu rovnovážné konstanty