If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola: Vliv interakcí mezi částicemi na vlastnosti látek

0

Dostupné body mistrovství
Zaostřeno na pevné látky podle jejich částicové struktury. Seznámíme se, jaké uspořádání má několik typů krystalických a také amorfní pevné látky.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 320 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 400 bodů mistrovství!

O této kapitole

Všechny látky okolo nás jsou složeny z částic. Jak jsou částice uspořádány a jak mezi sebou interagují ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti těchto látek. Do podrobna prozkoumáme skupenské stavy a skupenské přeměny, interakce v roztocích a daších směsích.