Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Acidobazická titrace

Příklad

Vzorek slabé kyseliny, HA, rozpustíme v destilované vodě a titrujeme s roztokem silné zásady. Křivka pH titrace je znázorněna v grafu níže.
Pomocí křivky odhadni hodnotu pKa kyseliny.
Odpověď zapiš desetinným číslem.
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi