If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Přírodní vědy

Kosmologie a astronomie

Tam venku je ohromný, úžasný vesmír. V této části Khan Academy se seznámíme s dechberoucí rozlehlostí času a prostoru. Od deskové tektoniky na naší Zemi se vydáme až k celým galaxiím a dále.

Fyzikální chemie

Kurz fyzikální chemie je určen studentům gymnázií a technických středních škol. Na většině škol se sice fyzikální chemie nevyučuje jako samostatný předmět, ale její jednotlivé kapitoly ano. Kurz navazuje na Obecnou chemii. Jeho zvládnutí je výborným odrazovým můstkem pro studium chemie, fyziky i medicíny na univerzitě.

Obecná chemie

Hmota okolo nás i my sami jsme tvořeni směsmi chemických látek a ty jsou tvořeny molekulami, atomy a ionty. Zveme tě na dobrodružství poznání mikrosvěta částic a odhalování souvislostí mezi interakcemi těchto částic a makroskopickými vlatnostmi látek.

Biologie

Biologie je studium života. Zde můžete procházet tematicky řazená videa, články a cvičení. Kurz udržujeme aktuální, takže můžete v průběhu času najít nový nebo vylepšený obsah.

Zeměpis - Země a vesmír

Prostřednictvím videí, článků a cvičení vás provedeme základy vesmírných systémů, počasí a klimatu, vývojem Země a vlivem lidské činnosti na Zemi. Celý kurz je koncipován v souladu s NGSS (Vědecké Standardy Nové Generace).

Stručný úvod do fyziky

Fyzika zkoumá základní principy, které platí v hmotném světě, který nás obklopuje. Začneme zkoumáním pohybu. Pak se naučíme o silách energii a dalších fyzikálních jevech. Abyste z kurzu něco měli, potřebujete mít zvládnutou algebru a základní přehled trigonometrie.
Začít se studiem

Stručný úvod do fyziky

Fyzika zkoumá základní principy, které platí v hmotném světě, který nás obklopuje. Začneme zkoumáním pohybu. Pak se naučíme o silách energii a dalších fyzikálních jevech. Abyste z kurzu něco měli, potřebujete mít zvládnutou algebru a základní přehled trigonometrie.
Začít se studiem