If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola: Vlastnosti plynů

0

Dostupné body mistrovství
Kinetická teorie plynů vysvětluje pozorovatelné chování plynů na základě chování jednotlivých částic (jejich rychlostí, počtu nárazů na stěnu nádoby, srážek s ostatními částicemi). Tato teorie bere v úvahu pouze pohybovou energii částic, ale ne potenciální energii jejich interakcí.
Jak se plyny chovají doopravdy, kdy se liší od ideálního plynu?
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 400 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 500 bodů mistrovství!

O této kapitole

V návaznosti na minulou kapitolu se ještě hlouběji zaměříme na kinetickou teorii látek, zejména u plynů. Popsat chování plynných látek je, ačkoli se to možná nezdá, oříšek. Začneme proto zlehka popisem pomocí ideálního plynu, který má zanedbatelně velké částice, které na sebe nikterak nepůsobí.