If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola: Vlastnosti plynů

0

Dostupné body mistrovství

O této kapitole

V návaznosti na minulou kapitolu se ještě hlouběji zaměříme na kinetickou teorii látek, zejména u plynů. Popsat chování plynných látek je, ačkoli se to možná nezdá, oříšek. Začneme proto zlehka popisem pomocí ideálního plynu, který má zanedbatelně velké částice, které na sebe nikterak nepůsobí.
Kinetická teorie plynů vysvětluje pozorovatelné chování plynů na základě chování jednotlivých částic (jejich rychlostí, počtu nárazů na stěnu nádoby, srážek s ostatními částicemi). Tato teorie bere v úvahu pouze pohybovou energii částic, ale ne potenciální energii jejich interakcí.
Jak se plyny chovají doopravdy, kdy se liší od ideálního plynu?
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 400 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 500 bodů mistrovství!
Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu Khan Academy pro střední školy česky (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012432), který byl spolufinancován Evropskou unií (ESF OPVVV).