If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola: Termodynamika

Entalpie H je definována jako H = U + p·V Rovnice nám říká, že entalpie se rovná vnitřní energii systému zvětšené o součin tlaku systému a jeho objemu. U dějů za stálého tlaku je změna entalpie rovna uvolněnému teplu Q.
Slučovací entalpie

Nauč se

  • Tato lekce je postavena výhradně na cvičeních

O této kapitole

Termodynamika je obor, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek spojených s teplem a tepelnými jevy. Seznámíme se s veličinami jako je entalpie, entropie a Gibbsova energie.