If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Substituce

Substituce je vlastně inverzní operace k derivaci složené funkce. Jinak řečeno nám pomáhá integrovat složenou funkci.
Při hledání primitivní funkce vlastně děláme opačnou derivaci. Některé příklady jsou docela jasné. Například víme, že derivace x2 je 2x, takže 2xdx=x2+C. Stejně se můžeme kouknout na funkce sin(x), ex, 1x, atd.
V jiných případech to ale nemusí být tak jednoduché. Například kolik je cos(3x+5)dx? Nápověda: není to sin(3x+5)+C. Zkus to zderivovat a uvidíš proč.
Jedna velmi užitečná metoda je substituce, což je v podstatě obrácené pravidlo pro derivaci složené funkce.

Použití substituce v neurčitém integrálu

Představ si, že chceme najít 2xcos(x2)dx. Všimni si, že 2x je derivace x2, což je vnitřní funkce složené funkce cos(x2). Jinak řečeno, pokud u(x)=x2 a w(x)=cos(x), pak máme:
2xucos(x2u)w=u(x)w(u(x))
To naznačuje, že se hodí použít substituci.
Nejdřív zderivujeme rovnici u=x2 podle x, u bereme jako implicitní funkci x.
u=x2ddx[u]=ddx[x2]dudx=2xdu=2xdx
Na posledním řádku jsme vynásobili rovnici dx, takže máme vyjádřeno du. To je trochu netradiční, ale dobrý trik. Takže máme u=x2 a du=2xdx. Teď to můžeme dosadit do integrálu:
=2xcos(x2)dx=cos(x2u)2xdxduUpravení.=cos(u)duSubstituce.
Po substituci nám k integrování zbyl výraz cos(u) s proměnnou u. To se celkem hodí! cos(u) je základní funkce a její primitivní funkci umíme najít celkem snadno. Jenom pak musíme funkci zase zapsat pomocí neznámé x:
=cos(u)du=sin(u)+C=sin(x2)+C
Zjistili jsme, že 2xcos(x2)dx je sin(x2)+C. Výsledek sin(x2)+C můžeme zderivovat, a ověřit si tak správnost výpočtu.
Ponaučení číslo 1: substituce je vlastně jenom obrácené pravidlo pro derivaci složené funkce
  • Podle pravidla pro derivaci složené funkce je derivace w(u(x)) rovna w(u(x))u(x).
  • V substituci vezmeme výraz tvaru w(u(x))u(x) a najdeme jeho primitivní funkci w(u(x)).
Ponaučení číslo 2: substituce nám pomáhá vzít ošklivý výraz a zjednodušit ho tak, že na vnitřní funkci budeme koukat jako na proměnnou
Příklad 1.A
V rámci příkladu 1 projedeme všechny kroky výpočtu integrálu pomocí substituce.
(6x2)(2x3+5)6dx=?
Jak bychom měli definovat u?
Vyber 1 odpověď:

Častá chyba: špatně zvolené u nebo du

Pokud špatně zvolíme u, tak výsledek bude taky špatně. Například v příkladu 1 musí být u rovno 2x3+5. Položení u rovno 6x2, nebo (2x3+5)6 by nefungovalo.
Pamatuj: Abychom mohli použít substituci, tak musíme napsat integrand jako w(u(x))u(x). Pak u musí být vnitřní funkce složené funkce.
Dalším zásadním krokem v tomto procesu je nalezení du. Ujisti se, že derivuješ u správně, protože špatně spočítané du bude vést ke špatné odpovědi.
Příklad 2
Tom měl spočítat cos(5x7)dx. Zde je jeho výsledek:
cos(5x7)dx=sin(5x7)+C
Počítal Tom správně? Pokud ne, tak jakou chybu udělal?
Vyber 1 odpověď:

Častá chyba: nepoužití substituce

Pamatuj: Když integruješ složenou funkci, tak nemůžeš prostě vzít primitivní funkci vnější funkce. Musíš použít substituci.
W bude v našem případě primitivní funkce w, chybu pak můžeme zapsat takto:
w(u(x))dxW(u(x))+C

Další častá chyba: prohození vnitřní funkce a její derivace

Představ si, že chceš vypočítat x2cos(2x)dx. Možná si řekneš "jelikož 2x je derivace x2, tak můžeme použít substituci". Ve skutečnosti pro substituci musíme mít derivaci vnitřní funkce, x2 by muselo být derivací 2x, aby substituce fungovala. Jelikož tomu tak není, tak v tomto příkladu nejde použít substituce.

Někdy musíme násobit/dělit integrál konstantou

Představ si, že musíme spočítat sin(3x+5)dx. Všimni si, že máme složenou funkci sin(3x+5), není ničím násobená. To vypadá divně, ale koukněme se, co se z toho vyklube.
Položme u=3x+5, pak du=3dx. Dosadíme u do integrálu, ale ještě před tím uděláme chytrý trik:
sin(3x+5)dx=13sin(3x+5)3dx
Vidíš, co jsme tam udělali? Abychom měli 3dx v integrandu, tak jsme vynásobili celý integrál 13. Díky tomu můžeme použít substituci a integrál nezmění svoji hodnotu.
Pokračujme ve výpočtu:
=13sin(3x+5u)3dxdu=13sin(u)du=13cos(u)+C=13cos(3x+5)+C
Ponaučení: Někdy musíme celý integrál násobit nebo dělit konstantou, abychom mohli použít substituci a zároveň abychom nezměnili hodnotu integrálu.
Příklad 3
(2x+7)3dx=?
Vyber 1 odpověď:

Chteš víc trénovat? Zkus toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.