If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Transkript

Měl jsem dost žádostí na video o investování, že jsem se rozhodl udělat nějaká videa o investování. A způsob, jak to udělám je ten, že v následujících videích, seznámím lidi s terminologií, jak alespoň o investování přemýšlet. A co jsou termíny a vztahy, které lidé používají? A proč dávají smysl? Nebo proč smysl nedávají? A kdy se používají? A kdy se nepoužívají? A později budeme tyhle nástroje používat a potom se doufám podíváme na nějaké konkrétní firmy. A můj cíl není udělat to, co dělají na CNBC a říkat vám kupujte, kupujte, kupujte a prodávejte, prodávejte, prodávejte. Protože upřímně to není ohleduplný způsob, jak jít na věc. Co chci udělat je, dát vám skutečně nástroje, abyste k závěru došli sami. A možná prostřednictvím videí dojdeme k závěrům. Nechci být moc přesvědčující, protože pokud se mýlím, nechci, abyste ztrazili váš 401(k). Takže první věc, kterou byste mohli říct, mě trochu otravuje, je chodím na rodinná setkání a nějaký strýc nebo teta ke mně přijde a říká. Hele, mám báječný úspěch. Koupil jsem Citibank. Je to tak levné. Nevím, za kolik byla tehdy, ale teď je jenom za 1 dolar. Je to levná akcie. Na rozdíl od... je zde nepřímý předpoklad, že akcie za 10 dolarů by byla drahá. A myslím, že je to velmi zřejmé, ale nechte mě to napsat. Cena za akcii. Když mi někdo řekne, že akcie za 1 dolar je drahá, nepřímo říká, je to proto, že je to nízké číslo, na rozdíl od, řekněme, 10 dolarů za akcii. Nazvěme ji akcie A. A akcie B. A myslím, že je to dost zřejmé pro kohokoli, kdo doufám, strávil nějaký čas investováním, nebo přemýšlel o tom, co reprezentuje akcie. Ale budete překvapeni. Někteří členové moji rodiny, kteří jsou lékaři a inženýři mi tohle říkají. Takže jsem si myslel, že tohle je dobré místo pro začátek, abych vysvětlit případné zmatky. Mám na vás otázku. Je něco, co je za 1 dolar, je to levné vzhledem k něčemu, co je za 10 dolarů? V každodenním světě to je. Kdybych si mohl koupit jablko za 1 dolar, je to levnější než jablko, které stojí 10 dolarů nebo jakékoli zboží vlastně. A fígl je v tom, že akcie je jen akcie. Nijak to nereprezentuje celou firmu. Je to zlomek firmy. Je to jen akcie. Všechny firmy nemají stejné množství akcií. Například, když mám jednu firmu a vlastně možná je to dobrý bod představit rozvahu. Řekněme jedna firma jejíž aktiva, protože chci tohle udělat formou diskuse. Čí aktiva jsou mají hodnotu, řekněme 1 milion dolarů. To jsou její aktiva. Všechny její budovy a zaměstnanci a její značka má hodnotu 1 milion dolarů Řekněme, že nemá žádný dluh. A později si představíme dluh, protože to je další proměnná, o které lidé nepřemýšlejí, když se dívají na akcie. Dívají se výhradně na hodnotu vlastního jmění nebo tržní kapitalizaci. A se všemi těmito termíny se doufám obeznámíte v průběhu těchto videí. Ale řekněme její aktiva mají hodnotu 1 milion dolarů. Nemá závazky. Takže hodnota aktiv je všechno vlastní jmění. Tohle všechno je vlastní jmění. Někdy se to nazývá vlastní kapitál akcionáře. A vlastní jmění jsou vlastně lidé, kteří vlastní firmu. Co je jejich vklad? V tomto případě si nikdy nepůjčili žádné peníze, aby koupili tato aktiva. Takže vlastníci této firmy vlastní 1 milion dolarů, pokud věříte, že tohle má skutečně hodnotu 1 milion dolarů. Nyní můžete mít tenhle scénář. Nakreslím stejný scénář znovu. Zkopíruji to. Tohle jsou dvě stejné firmy. Naprosto stejné firmy. Ale firma tady, se mohla rozhodnout mít 10 akcií. Takže když to mám nakreslit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Myslím, že to je 10 akcií. No, to je můj záměr. Mají 10 akcií. Takže jaká je hodnota jedné akcie? Každá akcie v tomto případě... ještě jednou, pokud věříte, že aktiva mají hodnotu 1 milion dolarů, bude 1 milion dolarů. A vlastní jmění je 1 milion dolarů, protože tam není dluh, takže všechna aktiva jsou v držení akcionářů, Každá akcie by měla hodnotu 1 milion dolarů děleno 10, což se rovná 100 000 dolarů. Samozřejmě tam nikdy neuvidíte 100 000 dolarů nebo nebo alespoň ne ve většině příkladů. Tohle je trošku umělý příklad. Pravděpodobněji firma může mít milion akcií, v tomto případě by to byla akcie za 1 dolar. Ale stejně, tohle je případ, kdy mají jen 10 akcií. Je to 100 000 dolarů. Nyní řekněme firma tady si řekne, no 100 000 dolarů, to celkem šílené číslo za cenu akcie. To by odradilo spoustu lidí od nákupu našich akcií. Tak to rozdělíme na milion akcií. Takže mají krát 1 milion akcií. V této situaci, má firma jakou hodnotu? Nebo jakou hodnotu mají akcie? Mají hodnotu 1 milion dolarů děleno 1 milionem akcií neboli 1 dolar za akcii. Takže když se vrácím k myšlence, kde můj příbuzný ke mně přijde na oslavě a řekne, koukej jak levná je tahle firma ve srovnání s touhle firmou. Ba co víc, řekněme, že z nějakého důvodu, protože ne mnoho lidí si může dovolit akcii, protože dostat se do hry, musíte nabídnout 100 000 dolarů k nákupu akcie. Řekněme, že tahle akcie se obchoduje na nižší úrovni, obchoduje se za 50 000 dolarů. Jejich aktiva jsou identická. Takže samozřejmě neexistují dvě firmy, které by byly identické tímto způsobem, ale řekněme, že jsou. V obou případech aktiva této firmy mají úplně stejnou hodnotu jako aktiva téhle firmy. Zde investoři oceňují tuhle firmu na 1 dolar krát milion akcií. Oceňují tato aktiva na 1 milion dolarů. V tomto případě, investor říká, OK, jsem ochoten zaplatit 50 000 dolarů za akcii. A je zde jen 10 akcií. Takže oceňuje aktiva na 500 000 dolarů. A tohle je samozřejmě tržní hodnota aktiv. A více budeme mluvit o tržní versus účetní hodnotě aktiv. Ale tržní hodnota aktiv je vlastně, jakou hodotu mají aktiva na trhu. Účetní hodnota aktiv nebo co říkají účetní ve firmě, aktiva mají hodnotu. A existuje celá metodika, jak by se to dalo vysvětlit. Ale tohle je tržní hodnota aktiv. A již jsem vám řekl, že tahle aktiva jsou identická. Generují stejný výdělek s naprosto stejným rizikem. V této situaci, platíte 500 000 dolarů za stejné aktivum jako tady, kde za něj platíte 1 milion dolarů. Nezajímá mě, kolik je skutečná cena akcie. Toto je, na kolik si ji ceníte. Takže ten, kdo říká, že 1 dolar zde je levný ve srovnání s 50 000 dolary tady. A mohou dokonce říct, jsou to stejné firmy. A tady jsem získal akcii za 1 dolar a tady jsem získal akcii za 50 000 dolarů, tohle je levná firma. Ale je to naprosto špatně o 180°. Protože ve skutečnosti platíte za tuhle firmu víc. Platíte 1 dolar za jednu miliontinu téhle firmy, zatímco platíte 50 000 dolarů za jednu destinu téhle firmy. Takže tohle je vlastně lepší obchod. Takže obecně, když se snažíte zjistit relativní cenu firmy... a více budeme mluvit o poměrech a jak víte, že něco je podstatně levnější, vztahuje se to k jejím příjmům nebo k tomu, co může vydělat nebo k jejímu růstu nebo něčemu takovému... ale první omezení je, že se nemůžete koukat jen na cenu. Cena je většinou bezvýznamné číslo. Záleží na ní do jisté míry pro účely obchodování, kde řada institucionálních fondů se nezabývá akcií, která je za méně jak 5 dolarů. Řada akcií je za cenu méně než 1 dolar. Existuje řada tření při investování do akcií za cenu méně než 1 dolar, protože samozřejmě pokud máte akcii za 10 dolarů, 10 dolarová akcie může vzrůst z 10 dolarů na 10,01 dolarů. Nebo může klesnout na 9,99 dolarů. A toto je jen 0,1% pohyb. Ale řekněme, že máte akcii za cenu méně než 1 dolar. Máte akcii za 0,05 dolarů, může se změnit jen o cent jedním směrem. Předtím to byla vlastně osmina. Takže když se změní o jeden cent, můžete se dostat na 0,06 dolarů nebo se můžete dostat na 0,04 dolarů. A tak v jakémkoli směru je to 20% změna, zatímco zde máte 1/1000 změny nebo 0,1% změnu. Takže to je důvod, proč na ceně může trochu záležet. Existuje velké tření mezi tím, kdy prodáváte a kupujete, je tam vždy 20% změna. A o věcech jako o kolik je poptávaná cena vyšší než nabízená a likvidita a dalších věcech budeme mluvit příště. Ale až tohle je místo, kde na ceně začne záležet. A samozřejmě pokud máte velmi vysokou cenu jako 100 000 dolarů, je pro lidi těžké koupit si i jednu akcii. Ale to je jediné místo, kdy na ceně záleží. Když mluvíte o hodnotě, musíte vzít cenu za akcii a vynásobit ji počtem akcií. Tyhle akcie A a akcie B, jsou odlišné od těch, co jsem napsal zde. Nakreslím tady dělící čáru. A něco z toho umažu. Takže když v tomhle příkladu... smažu toho ještě víc. V tomhle příkladu, je důležité zapsat počet akcií, které máte. A to si můžete vyhledat na Yahoo! Finance. A příště to uděláme se skupinou firem. Projdeme všechny změny, abychom zjistily všechny matice. Protože to je dobrý začátek pro získání povědomí o tom, o čem je celá firma. Řekněme, že tahle firma má deset milionů akcií. A firma tady má 500 000 akcií. Co uděláte je, že vynásobíte tyhle čísla, abyste zjistili, jaká je tržní hodnota nebo tržní kapotalizace téhle firmy. To je to slovo. Napíšu to. Někdy se to zkracuje tržní kap. tržní kapitalizace. A to je vlastně, na kolik trh oceňuje vlastní jmění. V tomhle případě, kdy nemáte dluh, vlastně říkají, jakou hodnotu mají aktiva. Když vezmu 1 dolar za akcii krát 10 milionů akcií. Trh říká, že tahle firma má hodnotu 10 milionů dolarů, nebo že vlastní jmění firmy má hodnotu 10 milionů dolarů. V tomhle případě 10 dolarů za akcii krát 500 000 akcií. Má hodnotu 5 milionů dolarů. To je tržní kapitalizace firmy. To je nakolik si lidé firmu cení. A vlastně už mi nezbývá moc času. V příštím videu se trochu pobavíme, jak vlastně lidé určují, zda má něco hodnotu. A to samozřejmě může být nekonečná diskuse. Ale trochu se do toho namočíme. Zatím.