If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Zisk a EPS (zisk na akcii)

Čistý zisk, EPS (zisk na akcii) a jak tyto dvě metriky souvisí s výkazem zisků a ztrát a s rozvahou. Tvůrce: Sal Khan.

Transkript

V minulém videu jsme se trochu naučili, jak by měla vypadat výsledovka pro úplně jednoduchou firmu, která prodává různé věci. V tomhle videu bych chtěl toto vysvětlování uzavřít a podívat se, jak se toto vztahuje k tomu, o čemž jsme mluvili v prvním videu, kde šlo o cenu za akcii. V tomhle případě budeme mluvit o zisku na akcii. A potom také jaký vztah má výsledovka k rozvaze. Řekl jsem, že to udělám v minulém videu, ale potom jsem si uvědomil, že už nemám čas. A toto bude jen rychlé shrnutí a nejspíš jste to video právě zhlédli. Ale pro případ, že nikoli, příjmy jsou doslova věci, které jsem prodal. Řekněme, že tohle bylo za rok 2008. Prodal jsem věci za 3 000 000 $. Náklady na prodané zboží jsou zkrátka náklady na prodané zboží. Řekněme, že jsem prodal 3 000 000 věcí za 1 $. Výroba těhle 3 milionů věcí za 1 dolar mě stála možná 0,30 $ za kus nebo 0,33 $ za kus. Takže jsem měl celkové výdaje nebo celkové náklady na prodané zboží: 1 000 000 $. A tak zisk jen z prodeje, v tomhle případě, který jsem si vymyslel, 3 000 000 věcí v hodnotě 3 000 000 $ byl 2 000 000 $. Ale mám i jiné výdaje. Nemohu si to jen tak strčit do kapsy. Mám výdaje marketingové, prodejní, obecné a administrativní. A zůstal mi 1 000 000 $. A to je provozní zisk, který moje firma vyrobila. Ale ještě nejsem hotov. V minulém videu jsme si ukázali, že jsem firmu úplně nevlastnil. Měl jsem nějaký dluh. V tomhle případě je dluh 5 000 000 $. Musím platit nějaký úrok. Byl tam úrok 10 %. Takže zaplatíte úrok. Zůstane vám 500 000 $ příjmu před zdaněním. A samozřejmě musíte zaplatit státu. Můžeme diskutovat, zda mu platíme příliš mnoho nebo příliš málo, ale poskytuje mi ochranu, takže ostatní země nemohou přijít a rozbombardovat mé továrny. A poskytují mi, doufejme, vzdělanou pracovní sílu a pěkné silnice a infrastrukturu a elektřinu, takže kdoví... Takže tohle je, za co nejspíš platím. Zůstane mi čistý příjem 350 000 $. A když lidé mluví o výnosech firmy, mluví o tomhle. Tohle... Čistý příjem je také zisk. Zisk. Když někdo řekne: "Google vydělal 4 000 000 000 $ za poslední čtvrtletí," a čtvrtletí znamená čtvrtletí v roce, doba 3 měsíce. Normálně je to březen, červen, září a prosinec. Každá čtvrtina roku. Doslova říkají, že Google vydělal 3 000 000 000 $ zisku. Teď, co kdyby... V prvním videu jsme říkali, když jsme začínali tuto kapitolu, jak mají různé firmy odlišný počet akcií. Takže si vymysleme počet akcií téhle firmy. Řekněme, že tahle firma má... Řekněme akcie... Napíšu to světle fialovou. Takže akcie této společnosti... Řekněme, že má 1 000 000 akcií. 1 000 000 akcií. Pravděpodobně jste slyšeli nejen pojem výnosy, pravděpodobně jste také slyšeli pojem zisk na akcii. Takže co udělají je, že jen vezmou vaše zisky a vydělí je počtem akcií. A máte zisk na akcii. nebo EPS. Někdy lidé řeknou, že EPS téhle firmy v roce 2008 bylo a v tomhle případě vezmete 350 000 $, váš čistý zisk, děleno počtem akcií, které máte A to je kolik? To dělá 0,35 $ za akcii... v zisku na akcii (EPS). Teď - nejspíš jste slyšeli... Potažmo než dojdu k... Než dojdu od ceny k ziskům a k tomu všemu, chci spojit tyhle tečky mezi výsledovkou a rozvahou. V tomto období jsem vydělal 350 000 $. Takže o výsledovce můžete přemýšlet tak, že nám říká, co se stane mezi jednotlivými snímky rozvahy. Řekněme tedy, že na začátku... Řekněme, že 31. prosince 2007 by rozvaha firmy vypadala takto. Nakreslím to. Znázorním to tímto čtvercem. Takže měla... 10 000 000 $ aktiv. 10 000 000 $ aktiv. Měla 5 000 000 $ dluh. 5 000 000 $... Můžete se na to dívat jako na závazky, z nichž jeden je dluh. Řekněme, že to je vše. 5 000 000 $ závazků. Takže vlastní jmění akcionářů nebo skoro můžete říct účetní hodnota firmy, účetní hodnota vlastního jmění firmy je 5 000 000 $. 5 000 000 $ vlastního jmění. 5 000 000 $ vlastního kapitálu. A abychom to trochu provázali s tím, co jsme dělali v prvním videu, když máme milion akcií, účetní hodnota vlastního kapitálu je 5 000 000 $. Takže když řekneme účetní hodnota akcie akcie bude tohle číslo, bude tohle číslo děleno milionem akcií, které mám Takže 5 000 000 $ ÷ 1 000 000 $ bude 5 $. To je účetní hodnota akcie. Pamatujte si, že je rozdíl mezi účetní hodnotou a tržní hodnotou. Akcie téhle firmy se 31.12.2007 mohla obchodovat za 10 $, za 7 $, za 1 $. To by byla tržní hodnota akcie. Tohle je účetní hodnota. A účetní hodnota vlastně říká, když vezmete účetní hodnou aktiv - - a mluvil jsem o tom trochu v minulém videu - - ale když řeknete: "Zaplatili jsme 10 000 000 $, a to je jakou to má hodnotu." Podrobně se zaměřím na to, jak hodnotíte takové druhy věcí. Vyřadíte závazky, toto je jakou hodnotu mají aktiva podle účetních knih. Tržní hodnota by mohla být jiná. Ale dobře. Nechci se v tom moc rýpat. Ale teď během této doby, v průběhu roku 2008. Teď je rok 2008. Teď je konec roku 2008. A na konci nám zbývá, řekněme 1.1. 2009, nebo můžeme říct 31. 12. 2008. To je jedno. Jeden nebo druhý den, stejně jsou to svátky. Máme novou rozvahu. Ale co se tu stalo? Během roku jsme vydělali nějaké peníze. Nepůjdu teď do příliš komplikovaného hotovostního a akruálního účetnictví. Případně se k tomu dostaneme. Chci vám jen ukázat podstatu toho, co se děje. Letos jsme vydělali 350 000 $. Naše aktiva vzrostla o 350 000 $. Mohla vzrůst o 350 000 dolarů v hotovosti. Mohla vzrůst jen tím, že vám někdo řekl, že vám dluží 350 000 $. To jsou pohledávky. Udělám celé video, pravděpodobně celou sérii videí o pohledávkách. Je to aktivum, které říká: "Někdo mi dluží tyhle peníze." V každém případě o tom přemýšlejte, naše aktiva by vzrostla o takové množství peněz během roku. Takže nyní, naše nová rozvaha na konci roku 2008. Takže rok 2008 skončil. Nakreslím rok 2008. Rok 2008 proběhne a na jeho konci naše aktiva trochu vzrostla. Naše aktiva jsou nyní 10 350 000 $. Napíšu to v tisících. Tohle je 10 350 tisíc $. Je to stejné jako 10,35 milionů $. A podívejme. Všechno, co jsme udělali je, že jsme zaplatili úrok z dluhu. V tomhle příkladu jsme jen zaplatili úrok. A jen abyste věděli, většina podnikových dluhopisů takto funguje. Později budeme mluvit o amortizačních plánech a jak lze splatit dluh. Ale na rozdíl od hypoték, řada podnikových dluhopisů pouze platí úrok. Takže stále máme stejnou částku dluhu. Nesplatili jsme jistinu dluhu. Takže stále máme dluh 5 000 000 $. A co zbývá na vlastní kapitál? Všechny naše výdělky, protože náš dluh zůstal stejný. Všechny naše výnosy vlastně spadly do vlastního kapitálu. Takže máme 5 350 000 $ vlastního kapitálu. Takže způsob, kterým o tom přemýšlím a vy asi také, nebo byste o tom měli tak měli přemýšlet, že zisky firmy, v tomhle případě 350 000 $ za rok nebo 0,35 $ za akcii, vám vlastně říkají, co se stalo mezi dvěma rozvahami. Částka, o kterou tohle číslo vzroste. Částka, o níž vzroste náš vlastní kapitál, jsou zisky. Tohle je 350 000 dolarů čistého zisku. 350 000 dolarů čistého zisku. A je zde něco, co bych rád zmínil. Protože v minulém videu jsem trochu mluvil o výnosnosti aktiv, kde jsme vzali provozní zisk a vydělili jsme to aktivy. Měli jsme 10% výnosnost aktiv. A můžete říct, proč by nemohla aktiva vzrůst o tuhle částku? A důvod proč nevzrostou o tuhle částku je, že jsme tady museli z něčeho platit daně. I kdybychom neměli dluh, stejně bychom museli danit. Jen tahle čára by zmizela. Takže někdy, když lidé mluví o výnosnosti aktiv, což jsem dělal v minulém videu, bylo by zajímavé říct, zda to je výnosnost aktiv před zdaněním nebo po zdanění. V tomhle příkladu, který jsem dělal v minulém videu, to byla výnosnost aktiv před zdaněním. Ale už dost. Rozvahy jsou jen snímky v čase. Jsou trochu jako váš bankovní účet. Jakou máte hodnotu v daném okamžiku? A výsledovky vám říkají, jak jste se dostali od jedné rozvahy k další rozvaze. Později se naučíme, že přehled o peněžních tocích vlastně srovnává výsledovku s tím, co se děje s vaším hotovostním účtem nebo jak se věci mění v rámci rozvahy. Ale to uděláme později. Ale začali jsme v tomhle videu mluvit o tom, co je levné, co je drahé. Otázka je, jak to určíte, když nemůžete usuzovat podle skutečné ceny v dolarech. Moje dítě pláče, asi bych měl běžet. Udělám to hned. Už jsem na 10 minutách. Na shledanou v příštím videu.