If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Úvod do výkazu zisků a ztrát

Výkaz zisků a ztrát (nebo-li výsledovka), výnosy, hrubý zisk, provozní zisk, čistý zisk, výnosnost aktiv a výnosnost vlastního kapitálu. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Hádám, že teď je správný čas naučit se něco, na co se pravděpodobně většina lidí zaměřuje, když analyzují firmy, a to je výsledovka. A výsledovka je jeden ze tří finančních výkazů, na který narazíte, když se budete zajímat o firmu. Je to výsledovka a další dva jsou rozvaha, kterou jsem často kreslil v řadě jiných vysvětlení finanční krize a mnoha dalších. A vlastně v tomhle videu uvidíme, jaký má výsledovka vztah k rozvaze. A samozřejmě poslední... no není to samozřejmé, pokud to nevíte... je výkaz cash flow. A na to se podíváme o trochu později, protože má trochu odlišný vztah k výsledovce. Výsledovka (výkaz zisků a ztrát) doslova říká, kolik firma vydělala v daném období a vždy se vztahuje k nějakému období. Může to být roční výsledovka. Může být za rok 2008. Může to být čtvrtletní výsledovka. Většinou uvidíte tyhle dva typy, ale někdy se dělá měsíční nebo půlroční výsledovka. A obecný formát je celkem konzistentní, ačkoli existují určité obměny v závislosti na druhu podnikání, ale v tomto videu se chci skutečně dotknout úplně obyčejné výsledovky firmy, která prodává nějakou věc. První věc, když prodáváte věc je, že ji uděláte a prodáte ji. Prodáte věc. Dáte zákazníkovi věc a on vám dá nějaké peníze. A peníze, které vám dá... Nebudu zabíhat příliš do detailů účetnictví... jsou považovány za příjem. Také jinými slovy tržby. A jsou to doslova peníze, které vám dal v určitou dobu. A někteří z vás, kdou jsou účetní říkají, ale ne, to nejsou jen peníze, které vám dá. Jsou to peníze, které jste vydělal v určitou dobu a to je pravda. Ale pro naše účely řekneme, že když mu dáte tu věc, vyděláte peníze, které vám dal a to jsou příjmy z prodeje. Později budeme mluvit o různých způsobech, jak zaúčtovat příjmy a tržby. Takže řekněme, že příjmy nebo tržby v tomto případě v daném období, řekněme, že tohle je výsledovka za rok 2008. Během roku 2008 jsme prodali věci v hodnotě 3 miliony dolarů. Tohle jsou 3 miliony dolarů. Často když se podíváte na výsledovku firem, když jdete na Yahoo! Finance, můžete to udělat hned, místo psaní 3 miliony dolarů, uvidíte tam 3 tisíce dolarů. Je to jako, oh můj bože, tahle firma stěží něco prodala. Ale je to svým způsobem standard, že zapisují věci v tisících. Takže 3 000 by bylo 3 000 000, což jsou 3 miliony. A pro opravdu velké fimy, dokonce někdy zapisují čísla v milionech. Takže když uvidíte 3 000 tady, bude to vlastně znamenat 3 miliardy. Podíváme se na skutečné výsledovky v nepříliš vzdálené budoucnosti. Tohle je, kolik peněz nám dali. Není to příjem, který jsme získali, protože tam byla řada nákladů spojených s výrobou věcí, se kterými musíme počítat. Není to tak, že když mi dá někdo 3 miliony dolarů, můžu jen říct, vydělal jsem 3 miliony dolarů. Dám to všechno do banky. Mám to. Tohle byl celkový příjem. První věc, kterou máte tendenci vidět ve výsledovce, jsou náklady na tyto skutečné věci, náklady na výrobu těchto věcí. Zapíšu všechny mé výdaje fialovou. Někdy to bude zapsané jako náklady na prodej nebo náklady na prodané zboží. A tohle je doslova... no jsou zde dvě věci. Tohle jsou variabilní náklady, k výrobě každé věci se spotřebovalo určité množství kovu a nějaké množství energie a určité množství barvy, pokud je ta věc nabarvená. Takže náklady na zboží je doslova kolik stálo nakoupit kov a barvu a dodat elektřinu k výrobě těch věcí v hodnotě 3 miliony dolarů. To jsou variabilní náklady. A tady nahoře máte fixní náklady, nebo relativní fixní náklady. Jen mít továrnu otevřenou, stojí nějaké peníze každý rok, bez ohledu na to, kolik věcí vyrobíte. A podíváme se na to do detailu. Ale pro zjednodušení, řekněme, že všechny náklady na výrobu věcí byly 1 milion dolarů. Někdy může někdo říct, tohle jsou náklady 1 milion dolarů. Když dělám modely, rád zde píšu znaménko mínus, takže si pak pamatuji, že tohle jsou náklady. Cokoli se odečítá od příjmu má znaménko mínus. Cokoli se přičítá je plus, ačkoli to není nutně standardní kovence. Někteří říkají, to jsou pozitivní náklady 1 milion dolarů, což znamená, že odečítáte. Ale tak jako tak myslím, že jste to pochopili. A potom když odečtete vaše náklady od vašich příjmů nebo když jen sečtete tyhle dvě čísla, protože tohle je záporné, máte váš hrubý zisk. A v tomhle případě to je 2 miliony dolarů. A tohle číslo říká, kolik jste vydělali nebo jak velký zisk máte jen z prodeje těhle věcí. Takže čím víc věcí prodáte, tím větší ve většině případů bude tohle číslo. Tohle je váš zisk před tím než firma odečte ostatní náklady, které musí vynaložit jako daně a plat ředitele. Plat ředitele sem nepatří. Protože ředitel ve většině případů nechodí do továrny a ve skutečnosti nepomáhá vyrábět věc. Takže plat ředitele nebo finančního ředitele nebo ústředí v pěkném mrakodrapu, to se sem nezapočítává. Nebo náklady na marketing. Musíte lidem říct, hele vyrobili jsme dobré věci. Takže nic z toho tu není započítané. Takže to je na dalším řádku. A často to uvidíte rozčleněné tam, kde mají náklady na marketing. Někdy musíte zaplatit prodejcům, takže můžete mít náklady na prodej, a potom věci jako sídlo firmy a plat ředitele a musíte najmout auditory a účetní a jim podobné. To by mohlo být zahrnuté pod obecné. Vlastně bych to měl psát fialovou, protože jsou to všechno výdaje. Marketing, prodej a potom někdy uvidíte G&A (obecné a administrativní). Někdy uvidíte SG&A (selling, general & administrative) prodejní, obecné & administrativní. G&A znamená obecné a administrativní náklady (general & administrative). Uvidíte-li SG&A, někdy místo toho uvidíte SG&A, což znamená prodejní, obecné a administrativní náklady (selling, general & administrative). Prodejní jsou věci jako, mohou to být provize, které dostávají prodejci. Mohou to být jen náklady prodejců cestujících po celé zemi a zvoucí lidi na večeři. A potom obecné a administrativní, to jsou všechny věci, které dělá sídlo firmy a všichni ti, co jsou na této úrovni. Takže když tohle odečtete a já si tyhle čísla jen tak vymýšlím. Za marketing utratila firma 500 000 dolarů. A píšu to s mínusem, protože si chci pamatovat, že je to náklad. Některé modely, které uvidíte, říkají jsou to náklady 500 000 dolarů. Prodej, řekněme tohle tady jsou obecné a administrativní. Pro prodej udělám zvláštní řádek. Řekněme, že prodej, prodejní náklady jsou 200 000 dolarů. A řekněme, že obecné a administrativní, sídlo firmy a další je dalších 300 000 dolarů. A nyní jsme připraveni zjistit, kolik vydělává provoz firmy. Tohle je provozní zisk. Je důležité věnovat tomuhle pozornost, protože řada lidí říká, aha, firma vydělala tolik. A uslyšíte tahle čísla, hrubý a provozní zisk a čistý zisk a zisk před zdaněním a je velmi těžké chápat, že tohle jsou vlastně velmi, velmi rozdílné věci, protože všechny obsahují slovo zisk a co znamená hrubý a provozní a jiné. Ale tady vidíte, že to znamená velmi, velmi odlišné věci. Nejprve vypočítáme tohle číslo, předtím než se vrhnu na všechny styčné body všech rozdílů mezi provozním a hrubým ziskem. 2 miliony minus 1 milion. Můj mozek vymyslel ta čísla pěkně. Takže můj provozní zisk je 1 milion dolarů. Takže už máme nějaké nové odlišnosti v zisku. Vydělal jsem 2 miliony dolarů vlastním prodejem věcí, ale potom když odečtete všechny provozní náklady firmy, náklady na marketing, prodej, obecné a administrativní náklady, zůstane mi 1 milion dolarů. A tohle je zisk z provozu firmy nebo můžete říct z aktiv nebo podnikání nebo z obchodní činnosti firmy. To je to, co ho vytváří. Ale můžeme vidět, předtím jsem nakreslil pár rozvah a myslím, že tohle je dobrá doba nakreslit rozvahu. Máte určitý druh aktiv firmy. A budeme trochu mluvit o aktivech a hodnotě podniku a je zde malá odlišnost, ale vlastně o firmě jako takové. Předtím než budete přemýšlet o tom, jak je firma zaplacená nebo jak je financovaná, pokud se zamyslíte nad podnikáním jako takovém. Aktiva. Aktiva vytvářejí tohle. Vytvářejí provozní zisk a to je velmi důležitá věc, kterou si musíme uvědomit v budoucnu, až budeme mluvit o výnosnosti aktiv. Vlastně o tom můžeme mluvit hned. Řekněme, že aktiva, pokud jsme zaplatili 10 milionů dolarů za tahle aktiva a tahle aktiva... Tohle je výsledovka za rok 2008... nám dají 1 milion dolarů ročně nebo milion dolarů letos, naše výnosnost aktiv... neplánoval jsem to zde uvádět, ale nebude vadit, když to udělám. Naše výnosnost aktiv, často se zkracující na ROA, by byla... čitatel je výnos, což je milion dolarů. Dělitel jsou aktiva 10 milionů dolarů. Takže jsme dostali 10% výnosnost aktiv. Za investici 10 milionů dolarů, dostáváme 1 milion dolarů ročně. Dostáváme 10 % z naší investice do aktiv zpátky každý rok. To je dobré mít na paměti, tento koncept výnosnosti aktiv. Je to velmi úzce spojeno s provozním ziskem a skutečnými aktivy firmy. Co jsme se naučili a zejména pokud jste se dívali na má další ekonomická videa je, že ne všechny firmy se financují samy. Řada z nich má nějaký dluh. Řekněme, že firma měla 10 milionů dolarů aktiv, ale zaplatila je dluhem 5 milionů dolarů. Úroková míra tohohle dluhu je... vymyslím nějaké pěkné číslo... 5 %. Zjednodušíme to. Bude to 10% úrok. Tohle je provozní zisk. Tohle jsou peníze z aktiv samotných. Ale samozřejmě to nejsou peníze, které vezmeme domů, protože musíme zaplatit úrok. Takže to tam hodíme jako výdaj. Úrokový výdaj. A samozřejmě, že firma, která nemá dluh, nebude mít žádný úrokový výdaj, ale v tomhle případě ho máme. A tohle je roční výsledovka. Máme-li dluh 5 milionů dolarů a platíme z něj 10 %, 10 % z 5 milionů dolarů je 500 000 dolarů roční úrok. Takže vlastně musíme vzít polovinu našeho provozního zisku a vrátit ho bance. A nyní nám zůstane náš... dostáváme se tam, kde potřebujeme být... příjem před zdaněním. A pokud provedeme odečet, jsme na 500 000 dolarech. A můžete hádat, co bude další řádek, když to říká před zdaněním. Tolik dostanou vlastníci firmy před tím, než zaplatí státu. Takže hádejte, co je následující řádek. Budou to daně. Řekněme, že to je 30% sazba daně právnických osob a vezmete 30 % z tohohle čísla. ... Takže 30 % z 500 000 dolarů je 150 000 dolarů. A pak jsme hotovi. Konečně jsme vyplatili všechny, které jsme potřebovali vyplatit. Takže jsme začínali se 3 miliony dolarů tady nahoře. Zaplatili jsme řadu výdajů a teď, kolik nám zbývá? Tohle je 350 000 dolarů čistého příjmu. A tohle je, kolik dostanou vlastníci firmy. Tohle je čistý příjem. Takže se vrátíme k naší rozvaze, měli jsme 10 milionů dolarů aktiv, měli jsme dluh 5 milionů dolarů. Víme, že zbyde vlastní jmění. Zvýrazním to. Vlastní jmění je to, co zbývá. Řekněme, že tohle je účetní hodnota. Máme 5 milionů dolarů vlastního jmění. A když říkám účetní hodnota, je to jen efektní způsob, jak naši účetní nazývají to, že jsme zaplatili za něco. Tolik máme v účetních knihách. Později budeme mluvit o odpisech a amortizaci, a jak můžeme změnit tyhle hodnoty. Ale velmi jednoduchý způsob je ten, když koupíte věci v hodnotě 10 milionů dolarů, napíšete do účetních knih, mám aktiva za 10 milionů dolarů. A když si vezmete půjčku 5 milionů dolarů, potom kolik skutečně vlastníte, kdybyste to všechno prodali, dostali byste 5 milionů dolarů vlastního jmění. A myslím, že to je zajímavá věc. Když jsme dělali výnosnost aktiv, koukali jsme na provozní zisk, protože to je to, co firma vytvořila před tím, než jsme zaplatili bance nebo státu nebo tak něco. A tak jsme vzali tohle číslo jako čitatel a vydělili jsme ho hodnotou aktiv. Nyní se můžeme podívat na další pojem, a to je výnosnost vlastního jmění. Ve výnosnosti vlastního jmění je čitatel čistý příjem, který jsme získali, to je 350 000 dolarů. A dělitel je vlastní jmění, účetní hodnota vlastního jmění, to je 5 milionů dolarů. Jedna, dva, tři. Vynecháme některé nuly. Takže je to jako 35/500. 35/500 je stejné jako 7/100, takže se to rovná 7% výnosnost vlastního jmění. A to je zajímavé, protože, proč je to nižší je... nechci zacházet moc do podrobností, protože jsem si uvědomil, že mě tlačí čas. Ale teď byste měli mít dobré znalosti přinejmenším o základní výsledovce firmy, která prodává věci. V budoucnu se podíváme na řadu jiných firem, finančních společností, pojišťoven, plynáren, které budou mít velmi odlišně vypadající výsledovky, ale tohle vám dává obecný přehled, jak věci fungují. A alespoň máte představu, jak jsou příjmy, hrubý zisk, provozní zisk, příjem před zdaněním a čistý příjem skutečně odlišné. Mnohokrát v tisku, všechno pomíchají, když firma vydělá hodně peněz. To je jedno, nashledanou v příštím videu.