Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Určování okamžité rychlosti a okamžité velikosti rychlosti z grafů

Možná budeš potřebovat: Kalkulačka

Příklad

Opička šplhá svisle po liáně. Její pohyb znázorňuje následující graf závislosti svislé polohy y na čase t.
Jaká je okamžitá velikost rychlosti opičky v čase t=5 s?
Vyber 1 odpověď: