If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Určování okamžité rychlosti a okamžité velikosti rychlosti z grafů

Možná budeš potřebovat: Kalkulačka

Příklad

Opička šplhá svisle po liáně. Její pohyb znázorňuje následující graf závislosti svislé polohy y na čase t.
Graf závislosti polohy y (v metrech) na čase t (v sekundách) začíná v poloze 6 m a čase 0 s, klesá lineárně do polohy 2 m v čase 4 s, zůstává konstantní na 2 m od 4 s do 7 s, roste lineárně do polohy 5 m od času 7 s do 9 s, pak zůstává konstantní do času 10 s.
Jaká je okamžitá velikost rychlosti opičky v čase t=5 s?
Vyber 1 odpověď: