Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Souhrn znalostí o okamžité rychlosti a velikosti rychlosti

Pojďme si znovu projít klíčové pojmy a znalosti, které souvisí s grafy znázorňujícími pohyb (třeba graf závislosti polohy na čase nebo rychlosti na čase).

Klíčové pojmy

PojemVýznam
Okamžitá rychlostRychlost v daném okamžiku. Její jednotka se skládá z SI jednotek: ms.
Okamžitá velikost rychlostiVelikost rychlosti v daném okamžiku. Rovná se velikosti okamžité rychlosti. Její jednotka se skládá z SI jednotek: ms.
RovniceVýznam symbolůSlovní popis
v¯=ΔxΔtv¯ je průměrná rychlost, Δx je posunutí a Δt je změna času.Průměrná rychlost je rovna posunutí dělenému časovému intervalu, během kterého proběhlo.
vprům=dΔtvprům je průměrná velikost rychlosti, d je dráha a Δt je změna času.Průměrná velikost rychlosti je dráha dělená časovým intervalem, během kterého těleso dráhu urazilo.

Analýza grafů pohybu

Rychlost je rovna sklonu křivky grafu závislosti polohy na čase

Rovnice pro výpočet sklonu křivky grafu závislosti polohy na čase se přesně shoduje s definicí rychlosti.
sklon=rychlost=ΔxΔt
Abychom vypočítali průměrnou rychlost mezi body P1 a P2, musíme vydělit změnu polohy Δx změnou času Δt.
Okamžitá rychlost v bodě P1 je rovna sklonu grafu v bodě P1.

Posunutí je rovné obsahu plochy pod křivkou grafu závislosti rychlosti na čase

Abychom určili posunutí mezi dvojicí bodů P1 a P2 z grafu závislosti rychlosti na čase, určíme obsah plochy pod křivkou grafu ohraničenou těmito body.
Obsah=posunutí=vΔt
Změna času Δt bude šířkou plochy, výšku v najdeme na svislé ose.

Běžné chyby a mylné představy

Někteří lidé se domnívají, že okamžitá rychlost a velikost rychlosti jsou to samé co průměrná rychlost a velikost rychlosti. Když lidé slovo rychlost nebo velikost rychlosti použijí, většinou mají na mysli okamžitou rychlost či velikost rychlosti. Průměrná rychlost a velikost rychlosti se týkají pohybu, který se odehrává v průběhu časového intervalu, okamžitá rychlost a velikost rychlosti vypovídají o pohybu v daném časovém okamžiku.

Další zdroje

Chceš-li hlubší vysvětlení rychlosti a velikosti rychlosti, podívej se na videa o okamžité rychlosti a velikosti rychlosti a grafech závislosti polohy na čase.
Své znalosti těchto fyzikálních principů si můžeš ověřit pomocí následujících cvičení:

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.