If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Určení posunutí z grafu rychlosti

Možná budeš potřebovat: Kalkulačka

Příklad

Nad polem poletuje káně. Závislost její rychlosti v na čase t udává graf níže. Směr doprava je kladný.
Je zadána dvojice černých souřadných os. Svislá je označena "v (m/s)" a vodorovná "t (s)". Závislost v na t popisuje modrá křivka. Začíná jako úsečka spojující body [0,-2] a [3,4]. V bodě [3,4] na ni navazuje úsečka do bodu [4,4].
Jaké je posunutí káněte Δx mezi časy t=1,0s a 4,0s?
Výsledek zaokrouhli na dvě platné číslice.
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
m