If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kirchhoffův zákon o napětích - shrnutí

Zopakuj si klíčové pojmy spojené s Kirchhoffovým zákonem o napětích, především určování rozdílu potenciálu na prvku v obvodu.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
smyčkaUzavřený obvod, který začíná i končí na stejném místě.

Kirchhoffův zákon o napětích

Kirchhoffův zákon o napětích říká, že součet všech rozdílů napětí na smyčce je nulový. Někdy se také nazývá Kirchhoffovo smyčkové pravidlo nebo druhý Kirchhoffův zákon. Znamená to, že napětí dodávané elektrickým článkem je rozprostřeno po všech součástkách ve smyčce, protože energie se ve smyčce nemůže objevit ani zmizet. Pravidlo je důsledkem zákona zachování energie ve formě rozdílu elektrického potenciálu delta, U.
Matematicky to může být zapsáno jako:
\Sigma, delta, U, equals, 0

Jak zjistit rozdíly elektrického potenciálu na součástkách obvodu

Kirchhoffův zákon o napětích můžeme použít například ke zjištění neznámého rozdílu elektrického potenciálu na rezistoru (Obrázek 1).
Obrázek 1: Obvod se dvěma rezistory R, start subscript, 1, end subscript a R, start subscript, 2, end subscript. U, start subscript, 2, end subscript neznáme.
Jako počáteční bod si zvolíme elektrický článek a půjdeme dokola po smyčce, dokud se nedostaneme zpět.
Nárůst elektrického potenciálu na elektrickém článku je \epsilon. Na rezistoru R, start subscript, 1, end subscript dochází k poklesu elektrického potenciálu o U, start subscript, 1, end subscript. Pokles elektrického potenciálu na rezistoru R, start subscript, 2, end subscript neznáme.
K nalezení U, start subscript, 2, end subscript můžeme použít smyčkové pravidlo a vyjádřit ho s pomocí U, start subscript, 1, end subscript a \epsilon:
ΣΔU=0U1U2+ϵ=0U2=ϵU1\begin{aligned}\Sigma \Delta U &= 0 \\\\ -U_1 - U_2 + \epsilon &= 0 \\\\ U_2&=\epsilon-U_1\end{aligned}

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení najdeš ve videu o Kirchhoffově zákoně o napětích.
Na následujících cvičeních si můžeš ověřit, zda jsi vše správně pochopil(a):