If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kirchhoffův zákon o proudech - shrnutí

Shrnutí klíčových pojmů Kirchhoffova zákona o proudech.

Klíčové pojmy

Uzel

Uzel je spojení třech a více cest v obvodu. Většinou se značí tečkou ve schématu obvodu.
Obrázek 1. Dva uzly označené tečkou a označený tok proudu.

Větev

Vodivá cesta spojující dva uzly.
Obrázek 2. Dvě větve v obvodu, kde každá je zvýrazněna jinou barvou.

Kirchhoffův zákon o proudech

Kichhoffův zákon o proudech říká, že součet všech proudů vtékajících do uzlu se musí rovnat součtu vytékajících proudů. Jde o důsledek zákona zachování náboje. Také se někdy nazývá prvním Kirchhoffovým zákonem, Kirchhoffovým uzlovým pravidlem, Kirchhoffovým proudovým zákonem či uzlovým pravidlem. Matematicky jej můžeme zapsat jako:
I, start subscript, start text, d, o, v, n, i, t, r, with, \v, on top, end text, end subscript, equals, I, start subscript, start text, v, e, n, end text, end subscript
V uzlech se nemůže ukládat proud a také nemůže jednoduše zmizet, protože náboj se zachovává. Proto celkový proud tekoucí obvodem musí být konstantní.
Obrázek 3: Kirchhoffův zákon o proudech říká, že proud vtékající do uzlu (I, start subscript, 1, end subscript a I, start subscript, 2, end subscript) musí být rovný proudu vytékajícímu z uzlu (I, start subscript, 3, end subscript a I, start subscript, 4, end subscript).
V případě proudu na Obrázku 3 můžeme napsat vztah mezi vtékajícím a vytékajícím proudem jako:
Idovnitrˇ=IvenI1+I2=I3+I4\begin{aligned}I_\text {dovnitř} &= I_\text {ven}\\ \\\\ I_1+I_2 &= I_3+I_4\end{aligned}
Například v Obrázku 4 se proud vtékající rovná proudu vytékajícímu z uzlu.
Obrázek 4: Proud vtékající do uzlu se rovná proudu vytékajícímu z uzlu.
Proud vtékající do uzlu má hodnotu 3, start text, A, end text. Z uzlu vedou dvě větve. Proud tekoucí přes R, start subscript, 2, end subscript je roven 2, start text, A, end text a proud tekoucí skrze R, start subscript, 3, end subscript má hodnotu 1, start text, A, end text, takže můžeme napsat:
Idovnitrˇ=Iven3A=1A+2A3A=3Aano!\begin{aligned}I_\text{dovnitř} &= I_\text {ven} \\\\ 3\,\text A &= 1 \,\text A + 2\,\text A\\\\ 3\,\text A &= 3\,\text A \goldD{\leftarrow \text {ano!}}\end{aligned}

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení najdeš ve videu o Kirchhoffově proudovém pravidle.
Své znalosti Kirchhoffova uzlového pravidla si můžeš ověřit v cvičení o Kirchhoffově zákonu o proudech.