If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola: Elektrický proud a obvody

0

Dostupné body mistrovství
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 400 bodů mistrovství.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 600 bodů mistrovství.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 400 bodů mistrovství.
Kondenzátory, jejich kapacita a zapojení do elektrického obvodu.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 1500 bodů mistrovství!

O této kapitole

V této části zavedeme elektrický proud jako pohyb elektrického náboje a elektrický odpor vodiče. Vysvětlíme si, jak se do obvodu zapojuje ampérmetr a voltmetr. Naučíme se řešit jak jednoduché obvody pomocí sčítání elektrických odporů, tak i složitější obvody s použitím Kirchhoffových zákonů. Důležitou částí je i odvození vztahů pro výkon elektrického proudu.