Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:7:42

Lekce 3: Dvoudobý a třídobý takt, lehká doba

Transkript

Zatím jsme se setkali jen se 4/4 taktem. 4/4 je takt, způsob počítání dob. To také můžeme zapsat velkým "C", to je nejčastější možný takt. 4/4 a "C" znamená to samé. Pojďme se podívat na jiné druhy taktů. 2/2 znamená 2 doby, každá z dob je půlová. Takže 4/4 je to samé jako 2/2. Až na to, že jednotka rytmu v 2/2 je půlová nota, v 4/4 je to čtvrťová nota. V obou případech se do taktu vejdou 4 čtvrťové noty nebo 2 půlové nebo jedna celá nebo 8 osmin atd. 2/2 může být také zapsáno jako přeškrtnuté "C". Existují ještě dva obvyklé takty, které jsou dvoudobé. 2/4 a 2/8. V 2/4, čtvrťová představuje jednu dobu, v 2/8, osmina představuje jednu dobu. Pochod je často zapsán v 2/4. Pojďme si poslechnout prostředek třetí věty Čajkovského 4. symfonie. Smyčce na začátku věty brnkají pizzicato a hrají osminy. Pojďme se podívat na část, kde fagot hraje v 2/4 taktu v Brahmsově Akademické slavnostní předehře. Brahms přeskakuje mezi čtvrťovými a osminovými notami. Zatím jsme tedy probrali takty o dvou dobách, resp. dělitelné dvěma. Teď se pojďme soustředit na takty o třech dobách, nebo dělitelné třemi. Nejpoužívanějšími jsou 3/4, 3/8, 6/8, 9/8 a 12/8. 3/4 znamená 3 doby o délce čtvrťové noty. Pokud se podíváme do druhé věty Šostakovičovy 5. symfonie, vidíme, že je napsána ve tříčtvrťovém taktu. Tato melodie hrána violoncelly a basami je celkem jednoduchá. V prvním taktu čtvrťová nota, čtvrťová pauza, čtvrťová nota. V druhém taktu 3 čtvrťové noty, ve třetím a čtvrtém taktu čtvrťová nota, 2 osminy a čtvrťová nota. Pátý a šestý takt osminy, sedmý takt čtvrťová a 4 osminy. osmý takt čtvrťová a 4 osminy, devátý a desátý takt po 3 čtvrťových notách. Pak vstupují horny v taktu 11 a 12, hrají půlovou a 2 osminy. Teď si poslechneme 3/4 takt, který zní naprosto jinak. Je to Černá labuť od čínsko-amerického skladatele Brighta Shenga. Bright vzal krásnou Brahmsovu skladbu pro klavír včetně intermezza a přepsal ji v úpravě pro orchestr. Tomuto procesu se říká orchestrace. Tato skladba je také v 3/4 taktu, ale je podstatně pomalejší a klidnější než Šostakovič, kterého jsme si teď poslechli. Všimněte si, že začíná na lehkou dobu. Na začátku mám 2 osminy, které předcházejí prvnímu kompletnímu taktu. Jsou na lehkou dobu. Velmi často se 3/4 takt vyskytuje ve waltzu. V tomto případě druhé věty Schumannovy 3. symfonie takt zní téměř jako waltz. Všimněte si, že také začíná na lehkou dobu, tentokrát jen s jednou osminou. 3/8 je téměř to samé jako 3/4 až na to, že jednotkou doby je osmina, zatímco v 3/4 je to čtvrťová. Tady máme 2. větu Beethovenovy 5. symfonie. Všimněte si, že je v 3/8 a začíná opět na lehkou dobu. Ale tentokrát je to šestnáctina s tečkou a dvaatřicetina. 3/2 se používá méně často. Jak jsme už zjistili, 3 doby v taktu a jednotkou je tentokrát půlová. Pojďme si poslechnout část Finale ze Stravinského baletu Pták Ohnivák, který je v 3/2.