If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:4:37

Lekce 6: Měnící se délky taktů, trioly a duoly

Transkript

Někdy, především v populárních formách tance tempo zůstává neměnné. Všechny druhy společenských tanců patří do této kategorie. Pochod bychom také zařadili do této kategorie. Zůstává ve stejném tempu, často ve dvoučtvrťovém taktu. To samé také často platí pro většinu hudby z 18. a 19. století. V druhé polovině 19. století a na začátku 20. století skladatelé začali více uvolňovat a střídat druhy taktů v průběhu svých symfonií nebo děl, někdy i velmi často. Vlastní typy taktů jsou stejné jako jsme si už ukazovali. Když se podíváme na poslední větu koncertu pro violoncello Sama Jonese, můžeme vidět změny v taktech, z dvoučtvrťového do tříčtvrťového a zpět k dvoučtvrťovému, potom tříčtvrťový a čtyřčtvrťový. (Koncert pro violoncello od Sama Jonese) Dalším příkladem je "Harmonická hora" od Philipa Glasse. V tomto úryvku kombinuje takty dvoučtvrťový, tříčtvrťový a čtyřčtvrťový. ("Harmonická hora" od Phillipa Glasse) Když se podíváme na dílo Davida Stocka nazvané "Výbuch" napsané v roce 2010, najdeme mnohem komplikovanejší část se změnami taktů. Využívá pětiosminový, sedmiosminový, tříčtvrťový a čtyřčtvrťový. ("Výbuch"od Davida Stocka) Když se podíváme na čtyřčtvrťový takt, víme, že takt může být jednoduše rozdělen za pomocí not různých délek. Půlové noty, čtvrťové noty, šestnáctiny, dvaatřicetiny atd. Ale co kdyby chtěl skladatel rozdělit jednu čtvrťovou notu na tři stejné části, aby vytvořil zajímavější rytmus? Toho se dosáhne přidáním 3 nad nebo pod skupinu tří osminových not. Trojka znamená, že se hrají tři tóny na dobu místo jedné čtvrťové noty. Podívejme se znovu na "Harmonickou horu" od Phillipa Glasse. V této části vidíme housle hrát trojice skupin not, nazývané trioly. Violy a cella hrají čtvrťové noty. Potom se violy připojují k houslím hrajícím trioly, cella hrají osminy a kontrabasy hrají čtvrťové noty. ("Harmonická hora" od Phillipa Glasse) Tato metoda změny osmin na trioly může fungovat v jakémkoliv druhu taktů. Skladatel může také rozdělit rytmus v triole různými způsoby. Například, místo tří osmin v triole nám ukáže osminu a čtvrtku, nebo čtvrťovou a osminovou notu. Vždy to ale vyžaduje mít číslo 3 nad nebo pod notami. V Ravelově díle "Dafnis a Chloé" je takt pětičtvrťový, ale Ravel přidává pod noty trojku na začátek každého nástrojového partu, aby tak označil trioly. Vidíte, že nepokračuje v psaní trojky v celém úryvku, protože předpokládá, že interpret rytmus chápe. (Dafnis a Chloé" od Ravela) Triola je nejčastejší změna metra, ale existuje například i kvintola rovnající se čtvrtce, tedy 5 nad nebo pod notami, nebo sextola = 6, nebo skupina jakéhokoliv počtu not na dobu, který není úplně běžný. V taktu dělitelném 3, jako šestiosminový, můžete udělat to samé. V šestiosminovém může být jedna půlová nota s tečkou, dvě čtvrtky s tečkou, 6 osmin, nebo 12 šestnáctin. Můžeme mít také rytmus čtvrtka, osmina, nebo osmina, čtvrtka. Nebo jakoukoliv kombinaci, která dá dohromady 6 osmin. Pokud chce skladatel 4 noty místo čtvrtky s tečkou, číslo 4 bude nad nebo pod skupinou not. Jak vidíte, zápis rytmu může být velmi komplikovaný Budeme v tom pokračovat i v dalších lekcích.