Načítám

Lekce 1: Délka not, trvání a délky taktů

Transkript

Nota představuje zvuk o určité výšce a o určité délce. Pojďme začít s délkou. Tady mám 5 druhů not. Notu celou, což je prázdná hlavička. Notu půlovou, což je prázdná hlavička s nožičkou. Takže 2 půlové noty se rovnají jedné celé. Čtvrťová nota je jako půlová, ale je plná. Dvě tyto noty se rovnají jedné půlové. Tyto čtyři noty se rovnají jedné celé. Osminová vypadá jako nota čtvrťová, ale má navíc praporek. Dvě tyto noty se rovnají jedné čtvrťové. 4 se rovnají půlové a 8 se rovná celé notě. Šestnáctinová nota vypadá jako osminová, ale má navíc ještě jeden praporek. A s hodnotou je to podobné. 2 noty šestnáctinové se rovnají jedné osminové. 4 šestnáctinové se rovnají jedné čtvrťové. A tak dále. Tyto praporky se také mohou spojit a nožičky mohou jít nahoru i dolů, aniž by to změnilo délku noty. Teď se pojďme podívat, jak se se noty skládají do hudebních celků. Nejdříve začneme s takty. Vyberu si 4/4 (čtyřčtvrťový takt). Horní číslo udává, kolik pravidelných dob je v každém taktu. Dolní číslo říká, jakou hodnotu one jedna doba v taktu má. Proto když napíšeme 4 čtvrťové noty do 4/4, takt končí a je třeba napsat taktovou čáru. Pokud to samé uděláme ještě jednou, vytvoříme 2 takty. V angličtině existují pro "takt" dvě slova: "measure" a "bar". Teď použiji všechny možné druhy not ve 4/4 taktu. Celá nota má 4 doby. Pokud někde najdete celou notu a jedná se o 4/4 takt, hraje se nebo zpívá se jen jedna jediná nota, která trvá celý takt. Půlová nota je polovina celé, neboli 2 doby. Poslechneme si teď začátek Dvořákovy deváté symfonie, Novosvětské, část s názvem "Largo". Žestě tu mají 3 takty, 3 takty plné půlových not a pak 1 takt, kde je nota celá. (klasická hudba, žestě) (hudba zesiluje)