Načítám

Lekce 2: Rytmus, noty s tečkou, ligatury a pomlky

Transkript

Pokud jsou noty zapsány, vytváří rytmus. 4 čtvrťové noty tvoří pravidelný rytmus, ale když smícháme různé druhy not, vytvoříme méně pravidelný rytmus. Například, když si poslechneme začátek Brahmsovy Akademické slavnostní předehry, vidíme různé druhy not. V prvním taktu je 8 osmin. Pak se v druhém a třetím taktu neustále opakují čtvrťová a 2 osminy, další čtvrťová a 2 osminy. Ve čtvrtém taktu je opět 8 osmin. V pátém taktu je čtvrťová, 2 osminy a 2 čtvrťové. A v šestém taktu jsou 2 půlové noty. Někdy můžeme vidět za notou tečku. Tady máme tečku za půlovou notou. Jakákoliv tečka jako třeba tato prodlužuje notu o jeji polovinu. Ve 4/4, půlová nota má 2 doby. Pokud za ni přidáme tečku, bude mít 3 doby. Můžeme to zapsat ale i jiným způsobem. A to přidáním čtvrťové doby k půlové a přidáním ligatury nad nebo pod nimi. Půlová nota s tečkou je to samé jako půlová spojená ligaturou se čtvrťovou. Když se podíváme na prostředek poslední věty Beethovenovy 5. symfonie, uvidíme půlovou notu s tečkou, za kterou následuje čtvrťová, v druhém taktu 4 čtvrťové noty. Toto se několikrát opakuje. Třikrát hoboji, klarinety a fagoty, pak motiv zopakuje celý orchestr, nahlas, forte. Pokud se teď znovu podíváme na čtvrťovou notu s tečkou, teď jsme se už naučili, že tečka má hodnotu poloviny předešlé noty, což je osmina. Můžeme to také zapsat jako čtvťovou spojenou ligaturou s osminou. Když se podíváme a zaposloucháme do poslední věty Dvořákovy Novosvětské symfonie, uvidíme půlovou notu a za ní 2 čtvrťové v prvním taktu, čtvrťovou s tečkou a osminu a pak půlovou notu v druhém taktu. Půlová, čtvrťová a 2 osminy ve třetím taktu, a pak půlovou s tečkou a čtvrťovou ve čtvrtém taktu pro ukončení melodie. Teď se pojdme podívat na záčátek poslední věty Čajkovského 4. symfonie, abychom viděli nějaké šestnáctiny. V prvním taktu máme půlovou, pak čtvrťovou s tečkou a osminou. V druhém taktu jsou jen samé šestnáctiny. Ve třetím taktu jsou 3 doby šestnáctin a pak 2 osminy. Čtvrtý takt obsahuje jen jednu osminu a pak ticho. Toto ticho zapisujeme jako pomlky. Každá nota má odpovídající pomlku. Celá pomlka je obdélníček, který visí z linky dolů. Půlová pomlka je obdélníček, který sedí na lince. Takto vypadá čtvťová pomlka. Osminová pomlka má jeden praporek na nožičce, šestnáctinová pauza má 2 praporce a dvaatřicetinová pomlka má 3 praporce na nožičce. Tečky za pomlkou mají stejnou funkci jako tečky za notami, prodlužují pomlku o polovinu.