If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Vazebná entalpie

Vazebná entalpie je entalpická změna, která nastane, když je jeden mol těchto vazeb přerušen v plynném skupenství. Vzhledem k tomu, že k rozbití chemických vazeb je potřeba energii dodávat, mají vazebné energie kladné hodnoty. Pro každou chemickou reakci platí, že její reakční entalpie je přibližně sumou vazebných entalpií všech vazeb, které v reakci zanikají minus suma vazebných entalpií všech vazeb, které vzniknou. Tvůrce: Jay.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript