If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Vazebná entalpie

Možná budeš potřebovat: Kalkulačka

Příklad

Výše je znázorněna hydratace plynné fáze ethenu, CA2HA4(g). Vazebné entalpie přerušených a vzniklých vazeb jsou znázorněny níže.
VazbaVazebná entalpie(kJ/mol)
CH413
CC348
C=C615
CO351
OH463
Vypočítej hodnotu ΔH°r hydratační reakce na základě informací uvedených výše.
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
kJ/mol