If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Derivace inverzních funkcí

Funkce f a g jsou inverzní, pokud f(g(x))=x=g(f(x)). Pro každou dvojici takových funkcí jsou jejich derivace ve speciálním vztahu. Nauč se o tomto vztahu a podívej se, jak ho aplikovat na 𝑒ˣ a ln(x) (což jsou inverzní funkce!).

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Řekněme, že máme dvě navzájem inverzní funkce. Máme tedy funkci f(x) a funkci g(x), která je inverzní funkcí k funkci f(x). f(x) je zase inverzní funkcí ke g(x). Pokud je vám myšlenka inverzních funkcí úplně neznámá, tak doporučuji podívat se na inverzní funkce na stránkách Khan academy. Jedna z vlastností inverzních funkcí je, že když máme g v bodě f(x), tedy inverzní funkci k f v bodě f(x), tak se to rovná x. Toto plyne přímo z definice inverzní funkce. Tady máme nějaké x, které funkce f zobrazí na nějakou hodnotu f(x). Tohle je tedy f(x). Když do funkce g, tedy inverzní funkce k f, dosadíme f(x), tak se dostaneme zase do bodu x. Tohle udělá inverzní funkce k f neboli funkce g, která je inverzní funkcí k f. Tohle je zatím jen opakování inverzních funkcí. Nyní však použijeme diferenciální počet, a to pravidlo pro derivaci složené funkce, čímž dostaneme poměrně zajímavý výsledek. Rád bych teď zderivoval obě strany této rovnice. Na levou i pravou stranu tedy použijeme operátor derivace d lomeno dx. Co dostaneme? Na levé straně použijeme vzorec pro derivaci složené funkce. Bude to derivace g podle f(x), tedy g s čárkou v bodě f(x), krát derivace f(x) podle x, tedy krát f s čárkou v bodě x. Tohle se bude rovnat čemu? Derivace podle x z x je 1. Nyní získáme náš zajímavý výsledek. Zatím jsme jen využili svých znalostí o inverzních funkcích a levou stranu jsme zderivovali pomocí vzorce pro derivaci složené funkce. Když nyní obě strany vydělíme g s čárkou v bodě f(x), co dostaneme? Dostaneme vztah mezi derivací funkce a derivací funkce k ní inverzní. Dostaneme, že f s čárkou v bodě x se rovná 1 lomeno tohle celé, tedy 1 lomeno g s čárkou v bodě f(x). Tohle je fajn vědět, protože když něco víme o derivaci funkce, můžeme něco zjistit o derivaci funkce k ní inverzní. Můžeme si ukázat, že tenhle vzorec platí pro některé známé funkce. Řekněme, že f(x) se rovná e na x. g(x) se musí rovnat inverzní funkci k f, což je... Jak vypadá inverzní funkce k e na x? Můžeme to zjistit tak, že když se y rovná e na x a chceme inverzní funkci, tak zaměníme proměnné a pak osamostatníme y. Záměnou proměnných dostaneme, že x se rovná e na y. Na obě strany použijeme přirozený logaritmus a vyjde, že ln(x) se rovná y. Inverzní funkcí k e na x je tedy přirozený logaritmus z x. Toto je také jenom opakování inverzních funkcí. Pokud je to pro vás neznámé, podívejte se na to na stránkách Khan Academy. g(x) se tedy rovná přirozený logaritmus z x. Podívejme se, zda tento vztah platí pro tyto dvě funkce. Čemu se rovná f s čárkou v bodě x? To je jeden z úžasných výsledků diferenciálního počtu. Jedním z úžasných faktů o číslu ‚e‘ je totiž to, že derivace e na x je opět e na x. V jiném videu jsme si také ukázali, že derivace přirozeného logaritmu z x je 1 lomeno x. Podívejme se nyní, zda tohle platí. Měli bychom dostat, že f s čárkou v bodě x, tedy e na x, se rovná 1 lomeno g s čárkou v bodě f(x). g s čárkou v bodě f(x)... To bude 1 lomeno f(x), přičemž f(x) je e na x, tedy 1 lomeno e na x. Je tohle pravda? Ano, 1 lomeno (1 lomeno e na x) se rovná e na x. Takže nám to souhlasí. Můžeme to udělat i obráceně, jde o navzájem inverzní funkce. Můžeme také říct, že g s čárkou v bodě x se rovná 1 lomeno f s čárkou v bodě g(x), protože jsou to navzájem inverzní funkce. Na tomhle je velmi užitečné to, že díky tomuto vztahu získáme určitou představu o tom, jak bude derivace inverzní funkce vůbec vypadat.