Definice sinu, kosinu a tangenty pomocí jednotkové kružnice

Ověř si porozumění bloku Definice sinu, kosinu a tangenty pomocí jednotkové kružnice v následujících 9 otázkách.

O této kapitole

Zjisti, jak pomocí algebry rozšířit goniometrické funkce na všechna reálná čísla. Začni s jednoduchými příklady, které se týkají této nové definice goniometrických funkcí.