Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Převrácené goniometrické funkce

Zjisti, v jakém vztahu jsou kosekans, sekans a kotangens k funkcím sinus, kosinus a tangens.
Už jsem se naučili základní goniometrické funkce:
Ale existují tři další:
 • Místo ac, budeme uvažovat o ca.
 • Místo bc, budeme uvažovat o cb.
 • Místo ab, budeme uvažovat o ba.
Nové funkce jsou převrácené hodnoty těch, co už umíme a my se nyní naučíme jejich názvy.

Kosekans (csc)

Kosekans je obrácená hodnota sinus. Je to poměr přepony a protilehlé odvěsny k danému úhlu v pravoúhlém trojúhelníku.
sin(A)=protilehlápřepona=ac
csc(A)=přeponaprotilehlá=ca

Sekans (sec)

Sekans je převrácená hodnota kosinus. Je to poměr přepony a přilehlé odvěsny vůči zadanému úhlu v pravoúhlém trojúhelníku.
cos(A)=přilehlápřepona=bc
sec(A)=přeponapřilehlá=cb

Kotangens (cot)

Kotangens je převrácená hodnota tangens. Je to poměr přilehlé a protilehlé odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku.
tan(A)=protilehlápřilehlá=ab
cot(A)=přilehláprotilehlá=ba

Jak si toto lidé mohou zapamatovat?

Pro většinu lidí je nejlehčí si zapamatovat tyto nové poměry pomocí převrácení hodnot. Tabulka dole nám tyto vztahy znázorňuje.
Slovní popisMatematický vztah
kosekansKosekans je převrácená hodnota sinus.csc(A)=1sin(A)
sekansSekans je převrácená hodnota cosinus.sec(A)=1cos(A)
KotangensKotangens je převrácená hodnota tangens.cot(A)=1tan(A)

Zjištění převráceného goniometrického poměru

Prostudujeme tento příklad.

V trojúhelníku níže zjistěte csc(C), sec(C) a cot(C).

Řešení

Zjištění kosekans
Víme, že kosekans je převrácený sinus.
Jelikož poměr sinus je protilehlá strana ku přeponě, kosekans bude přepona ku protilehlé straně.
csc(C)=přepona protilehlá=1715
Zjištění sekans
Víme, že sekans je převrácený kosinus.
Jelikož poměr kosinus je přilehlá strana ku přeponě, bude sekans přepona ku přilehlé straně.
sec(C)=přeponapřilehlá=178
Zjištění kotangens
Víme, že kotangens je převrácený tangens.
Jelikož poměr tangens je protilehlá strana ku přilehlé straně, bude kotangens přilehlá strana ku protilehlé.
cot(C)=přilehláprotilehlá=815

Zkus si to sám/sama!

Příklad 1
csc(X)=
 • Odpověď má být
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4

Příklad 2
sec(W)=
 • Odpověď má být
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4

Příklad 3
cot(R)=
 • Odpověď má být
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4

Pokročilý příklad
Jaká je přesná hodnota csc(45)?

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.