If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Sinus a kosinus doplňkových úhlů

Dozvíš se o vztahu mezi sinusovým a kosinovým doplňkovým úhlem, což jsou úhly, které při součtu dohromady dají 90°.
Chceme dokázat, že sinus úhlu se rovná kosinu jeho doplňkového úhlu.
sine, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, cosine, left parenthesis, 90, degrees, minus, theta, right parenthesis
Začněme pravým trojúhelníkem. Všimni si, jak se vzájemně doplňují ostré úhly, a to až do 90degrees.
Teď je tu tak super část. Podívej se na sinus jednoho ostrého úhlu.
Popisuje start color #11accd, start text, p, r, with, \v, on top, e, s, n, e, with, \v, on top, space, s, t, e, j, n, y, with, \', on top, space, p, o, m, e, with, \v, on top, r, end text, end color #11accd jako kosinus jiného ostrého úhlu?
Neuvěřitelné! Obě funkce, sine, left parenthesis, theta, right parenthesis i cosine, left parenthesis, 90, degrees, minus, theta, right parenthesis, nám dávají přesně stejný poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku.
A tím jsem skončili! Ukázali jsme si, že sine, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, cosine, left parenthesis, 90, degrees, minus, theta, right parenthesis.
Jinými slovy, že sinus úhlu se rovná kosinu jeho doplňkového úhlu.
Dobrá, z technického hlediska jsme si to ukázali jen pro úhly mezi 0degrees and 90degrees. Aby náš důkaz fungoval pro všechny úhly, museli bychom se přesunout přes trigonometrii pravoúhlého trojúhelníku do světa trigonometrie jednotkové kružnice, ale to počká na vhodnější čas.

Kofunkce

Možná jste zaznamenali, že slova sinus a cosinus znějí podobně. To proto, že jsou to kofunkce! Kofunkce fungují přesně tak, jak jste to viděli výše. Obecně platí, že pokud f a g jsou kofunkce, pak
f, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, g, left parenthesis, 90, degrees, minus, theta, right parenthesis
a
g, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, f, left parenthesis, 90, degrees, minus, theta, right parenthesis.
Zde je úplný seznam základních trigonometrických kofunkcí:
Kofunkce
Sinus a kosinussine, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, cosine, left parenthesis, 90, degrees, minus, theta, right parenthesis
cosine, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, sine, left parenthesis, 90, degrees, minus, theta, right parenthesis
Tangens a kotangenstangent, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, cotangent, left parenthesis, 90, degrees, minus, theta, right parenthesis
cotangent, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, tangent, left parenthesis, 90, degrees, minus, theta, right parenthesis
Sekans a kosekans\sec, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, \csc, left parenthesis, 90, degrees, minus, theta, right parenthesis
\csc, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, \sec, left parenthesis, 90, degrees, minus, theta, right parenthesis
Super! Kdokoliv takto pojmenovával trigonometrické funkce, měl hluboké pochopení pro vztahy mezi nimi.