If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Experimentální a teoretická pravděpodobnost

Pravděpodobnost odhadujeme jak na základě předchozích zkušeností, tak teoreticky kombinatorikou.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Teoretická pravděpodobnost je velice užitečný nástroj. Často ji počítáme kombinatoricky a používáme ji zvlášť v situacích, o kterých máme dostatek informací, které jsou dostatečně dobře uchopitelné. Například obyčejnou minci se dvěma stranami, pannou a orlem, můžeme jednoduše popsat teoretickou pravděpodobností. Pravděpodobnost, že padne orel, je 1 ku 2, protože orel je 1 možný výsledek ze 2 možných. Podobně i šestistrannou kostku lze popsat teoretickou pravděpodobností. Má 6 stejně pravděpodobných výsledků a tak například pravděpodobnost, že padne liché číslo, je 3 ku 6, protože na kostce jsou 3 lichá čísla z 6 možných. 3 šestiny můžeme ještě zkrátit na 1 polovinu. K této hodnotě se můžeme dopracovat i experimentálně. To znamená, že si vezmeme skutečnou hrací šestistrannou kostku a začneme s ní házet. A získáme například výsledky 3, 2, 2, 5, 6, 1, 6, 4, 3, 3, 5… A tak dále. Nyní spočítáme příznivé výsledky, tedy lichá čísla. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6 lichých čísel z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Z 11 hodů. To znamená, že experimentální pravděpodobnost je 6 ku 11, což je s pomocí kalkulačky přibližně 0,55. To není přesně 1 polovina, protože jsme nepoužili příliš hodů. Kdybychom použili více hodů, nejspíš bychom dostali přesnější výsledek. V některých případech nám nezbývá nic jiného než použít právě experimentální pravděpodobnost. A to proto, že teoretickou spočítat nemůžeme. Nemáme dostatek informací, nemáme přesné informace, nebo nám zkrátka chybí nějaké další klíčové údaje. Podívejme se třeba na bodový zisk nějakého basketbalového týmu v nadcházejícím zápase. Zajímala by nás pravděpodobnost, že tento konkrétní tým získá v příštím zápase více než 100 bodů, to znamená 101 a více. Na jednu stranu možných výsledků není tolik. Tým může získat řekněme 0 až 200 bodů v zápase, ale určitě nemůžeme říct, že jsou všechny výsledky stejně pravděpodobné. Nemůžeme tedy použít jednoduchý výpočet na teoretickou pravděpodobnost. Použijeme proto experimentální pravděpodobnost. Podíváme se, jak se týmu dařilo v minulosti a z toho můžeme udělat nějaký úsudek o tom, kolik bodů získá v příštím zápasu. Graf nám ukazuje, kolik zápasů skončilo s daným bodovým ziskem. Z prvního sloupečku například vidíme, že 3 zápasy skončily pro tým ziskem 71-80 bodů. Třetí sloupeček nám říká, že 6 zápasů skončilo s bodovým ziskem 91 až 100 bodů. A tak dále. Pravděpodobnost opět spočítáme jako podíl. Podíl počtu zápasů, kdy tým získal více než 100 bodů ku všem zápasům. Z grafu vidíme, kolik zápasů celkem graf zachycuje. První sloupec zachycuje 3 zápasy, dále 2 zápasy, 6 zápasů skončilo bodovým ziskem 91 až 100, 4 zápasy skončily bodovým ziskem 101 až 110 a 3 zápasy skončily bodovým ziskem 111 až 120 bodů. To je celkem 18 zápasů, které graf zachycuje. Více než 100 bodů tým získal v posledních 2 kategoriích, to znamená zde a zde. To je celkem 4 + 3, neboli 7 zápasů. S pomocí kalkulačky zjistíme, že 7 děleno 18 je přibližně 39 procent. Což je odhad pravděpodobnosti, že tým získá v příštím zápasu více než 100 bodů. Samozřejmě je to odhad velice hrubý a my bychom potřebovali mnohem více informací. abychom mohli udělat nějaký přesnější odhad. Hlavní problém je v tom, že není zápas jako zápas. Zatímco experimentální pravděpodobnost počítá s tím, že jednotlivé experimenty jsou v zásadě stejné. Jenom pořád dokola opakované. To zde není splněno, proto tento příklad berte spíše jako ilustrační.