If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování dělení zlomků

Zopakuj si základy dělení zlomků a zkus si vyřešit další praktické příklady.

Dělení zlomků

Dělení zlomkem je stejné jako násobení převrácenou hodnotou tohoto zlomku.
Například:
start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, colon, end color #e07d10, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, end fractionequals, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, dot, end color #e07d10, start fraction, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, divided by, start color #11accd, 2, end color #11accd, end fraction
A jakmile máme násobení, můžeme už vynásobit čitatele a pak jmenovatele.
Příklad 1: Zlomky
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, colon, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, question mark
Převrácená hodnota start fraction, 8, divided by, 3, end fraction je start fraction, 3, divided by, 8, end fraction.
Proto:
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, colon, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, dot, start fraction, 3, divided by, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 3, dot, 3, divided by, 2, dot, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 9, divided by, 16, end fraction
Příklad 2: Smíšená čísla
3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, colon, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, equals
Začněme převedením smíšeného čísla na zlomek.
empty space, 3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, colon, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, colon, start fraction, 5, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, dot, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, V, y, n, a, with, \', on top, s, o, b, space, p, r, with, \v, on top, e, v, r, a, with, \', on top, c, e, n, o, u, space, h, o, d, n, o, t, o, u, point, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, start cancel, 2, end cancel, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, start cancel, 4, end cancel, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, Z, j, e, d, n, o, d, u, s, with, \v, on top, point, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, 5, end fraction
equals, start fraction, 14, divided by, 5, end fraction, start text, space, n, e, b, o, space, end text, 2, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction
Chceš se dozvědět více o dělení zlomků? Podívej se na toto video.
Chceš si zopakovat násobení zlomků? Přečti si tento článek.

Cvičení

Příklad 1
  • Současný
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, colon, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, equals, question mark
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
  • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Chceš si vyzkoušet více podobných příkladů? Zkus se podívat na toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.