If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Chromatický diagram

Úvod k chromatickému diagramu CIE, který znázorňuje všechny barvy, které je lidské oko schopné vnímat.

Transkript

(klepání, cinknut) - Vraťme se nyní na moment k lidskému oku. Pamatujte, oko je senzor, kterým musí světlo projít, aby bylo vnímáno. Takže musíme rozumět omezením lidského zrakového systému. Ve 20. letech se prováděly experimenty s cílem zmapovat prostor barev vnímatelný lidmi. Od fialové přes celou duhovou škálu až k této červené. To definuje všechny barvy jedné vlnové délky. Tyto barvy jsou známé jako spektrální barvy a uvnitř této oblasti máme všechny kombinace čistých barev. Vědci zaznamenali hranici čistých barev, které jsme schopni vnímat. Všimněte si, že výsledkem byl tento vtipně vypadající tvar. Jedním z důvodů, proč je tento tvar užitečný, je něco, čemu se říká vjemová jednotnost. To je nóbl způsob, jak říct, že můžeme najít směs dvou barev, jako této červené a této zelené, pouhým pohledem na jejich střed, právě zde. Tomu se říká chromatický diagram CIE. CIE odkazuje na skupinu vědců, která poznatky zveřejnila. Porovnejte to s HSL modelem, který není vjemově jednotný. Čistě červená je tady, čistě zelená je tady, ale mezi těmito dvěma body není ani zdaleka žlutá. Je to velice mdlá žlutá. Dobře, tady na chvíli zastavme. V dalším cvičení se zkuste více zamyslet nad diagramem CIE a vjemovou jednotností.