If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kdo zadává SQL dotazy?

Jen s touto jednoduchou sadou dat ze záznamů cvičení jsme byli schopni vymyslet spoustu různých a užitečných SQL dotazů. Teď si dáme pauzu od vytváření dotazů, abychom si řekli, kdo by obvykle toto dotazování prováděl, a za jakým účelem.
Představme si, že máme fitness aplikaci s tisíci uživateli, ukládající podobná data jako v našich cvičebních záznamech, které jsme používali. Tato aplikace umožňuje uživatelům zadávat denní aktivitu a zobrazovat jejich aktivitu na jejich osobní stránce:
Pro aplikaci, jako je tato, existuje několik lidí, kteří mohou zadávat a používat SQL dotazy:
Softwaroví inženýři:
To jsou ti, kteří se starají o backend (logika na straně serveru) a o frontend (HTML/CSS/JS vykreslující data a formuláře). Softwaroví inženýři používají SQL ke komunikaci s databází, která ukládá veškerá uživatelská data. Musí znát, jak vytvářet dotazy, které vyžaduje frontend. Například, když uživatel vidí svůj přehled, kolik a jaké cvičení provedl v ten samý den, inženýr musí vymyslet, jak vytvořit dotaz s příkazem SELECT filtrovaný dle dnů a uživatelů. Musí také přijít na to, jak vkládat a aktualizovat data (což si probereme později).
Datoví analytici:
To jsou ti, kteří analyzují data, snaží se dozvědět o uživatelích více. Mohou se například snažit přijít s návrhy, jak pomoci uživatelům cvičit lépe. Potřebují perfektní znalost příkazů SELECT, protože potřebují vytvářet složitější dotazy k analýze toho, co je právě zajímá. Například mohou použít příkaz SELECT k zanalyzování, jaké procento uživatelů cvičilo více, pokud cvičili ráno; pravděpodobně použijí i příkazy CASE a GROUP BY.
Produktoví manažeři:
Jsou to osoby ve firmě zodpovědné za rozhodnutí, lidé, kteří studují data, sledují vývoj trhu, hovoří s uživateli a snaží se pochopit, jak vylepšit firemní produkt tak, aby získali více uživatelů, udělali uživatele více spokojenými, nebo aby vydělali více peněz. Potřebují chápat SQL dotazy, aby porozuměli statistikám použití, aby věděli, které části produktu jsou nejvíce používané, které části jsou používány překvapivým způsobem, a které nejsou používány vůbec. Mohou například použít příkaz SELECT, aby věděli, kolik uživatelů používá pole "heart_rate" pro srdeční tep, pokud uvažují o zrušení tohoto pole.
Jelikož všichni tito lidé pracují v jedné firmě, můžou, a také by měli, sdílet své znalosti o používání SQL v jejich databázích. Ne každý musí být SQL expert, ale z mé zkušenosti vím, že spousta lidí ve firmě může mít užitek ze základní znalosti SQL, a někteří se dokonce pustí do pokročilejších funkcí, protože jsou mnohem sofistikovanější a užitečnější.
A proto pokračujme v učení a vrhněme se na pokročilejší funkce!

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.