If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Souhrn znalostí o volném pádu

Zrekapitulujme si znalosti týkající se zrychlení volného pádu a obecně analýzu pohybu volně padajícího tělesa.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
Tíhové zrychleníMůžeme-li zanedbat odpor vzduchu, všechna tělesa poblíž povrchu Země padají s konstantním zrychlením g. Pro Zemi je definováno jako g=9,8ms2.

Jak analyzovat pohyb volně padajících těles

Volný pád je speciální druh pohybu s konstantním zrychlením, protože tíhové zrychlení je vždy konstantní a míří směrem dolů. Platí to i pro těleso vržené vzhůru, nebo s nulovou rychlostí.
Například vyhodíme-li míček nad sebe, jeho počáteční rychlost míří vzhůru. Protože tíha táhne míček k zemi konstantním zrychlením g, velikost rychlosti se během výstupu míčku do maximální výšky snižuje.
Obrázek 1. Směr rychlosti míčku hozeného vzhůru. Tíhové zrychlení je konstantní a míří dolů, ale směr a velikost rychlosti se mění.
V nejvyšším bodě své trajektorie má míček nulovou rychlost, která začne zase narůstat, jak míček padá zpátky na zem (viz obrázek 1).

Běžné chyby a mylné představy

Lidé se mylně domnívají, že koncová rychlost padajícího tělesa je nulová, protože tělesa se zpravidla po dopadu na zem zastaví. Ve fyzikálních úlohách je koncovou rychlostí rychlost těsně před dopadem na zem. Jakmile se těleso dotkne země, už jej nelze považovat za volně padající.

Další zdroje

Hlubší vysvětlení volného pádu najdeš ve videích grafy vrhů a rychlost dopadu tělesa upuštěného z dané výšky.
Své znalosti těchto fyzikálních principů si můžeš ověřit pomocí cvičení základní pojmy a grafy volného pádu a použití pohybových rovnic při řešení úloh na volný pád.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.