Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Co je to dostředivá síla?

Nauč se, co je to dostředivé síla a jak jí můžeme vypočítat.

Co je to dostředivá síla?

Dostředivá síla je celkovou silou působící na těleso, aby jej udržela v rovnoměrném pohybu po kružnici.
V článku na téma dostředivého zrychlení jsme se dozvěděli, že každé těleso, pohybující se po kruhové dráze o poloměru r rychlostí v, zažívá zrychlení směřující do středu zakřivení jeho dráhy:
a=v2r.
Nicméně bychom měli prodiskutovat, jak se těleso vůbec začalo pohybovat po takové kruhové dráze. První Newtonův zákon říká, že těleso se pohybuje rovnoměrně přímočaře, pokud na něj nepůsobí žádné externí síly. Externí silou je tedy v tomto případě dostředivá síla.
Je důležité pochopit, že dostředivá síla není základní silou, ale jde o označení celkové síly, která způsobuje pohyb tělesa po kružnici. Tahová síla provazu, na kterém se houpe závaží, i gravitační síla udržující družici na oběžné dráze jsou příklady dostředivých sil. Dokonce i několik samostatných sil může být zahrnuto, pokud v součtu (ve vektorovém součtu) dají celkovou sílu směřující do středu kruhového pohybu.
a=Fm
Dáme v rovnost s dostředivým zrychlením,
v2r=Fm
Můžeme ukázat, že dostředivá síla Fdo má velikost
Fdo=mv2r
a vždy míří do středu kruhové dráhy. Stejně tak, je-li ω úhlovou rychlostí, pak jelikož v=rω,
Fdo=mrω2

Uvázané závaží

Jedním ze zařízení, ilustrující dostředivé zrychlení, je uvázané závaží (m1), točící se na horizontální kružnici pomocí nehmotného provázku, procházející vertikální trubicí, a protizávaží (m2). Viz Obrázek 1.
Obrázek 1: _Ukázka dostředivého zrychlení pomocí protizávaží o hmotnosti m2 a uvázané červené koule._
Cvičení 1: Má-li červená koule hmotnost m1 = 1 kg a pohybuje se po kružnici o poloměru 1 m a m2=4 kg, jaká je úhlová rychlost za předpokladu, že se závaží nepohybuje vertikálně a mezi trubicí a provázkem je nulové tření?

Větrná elektrárna

Cvičení 2a: Velká větrná elektrárna má lopatky o délce 35 m, každá o hmotnosti 10 000 kg. Hmotný střed lopatky je v polovině její délky. Otáčí-li se turbína rychlostí 20 otáček za minutu, jakou tahovou sílu pociťují šrouby držící lopatky?

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.