If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Obsah trojúhelníků

Zjisti, proč je obsah trojúhelníku roven jedné polovině základny krát výška. 

Porozumění tomu, proč je obsah trojúhelníku roven S, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, a, v, start subscript, a, end subscript

To, že vzorec dává smysl, zjistíš tak, že přetáhneš tečku doprava.
Ty jo! Vyšel ti obdélník, který je dvakrát větší než trojúhelník! Obsah obdélníku je a, v, start subscript, a, end subscript, equals, 4, dot, 5, equals, 20 jednotek čtverečních, takže obsah trojúhelníku je start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, a, v, start subscript, a, end subscript, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, dot, 4, dot, 5, equals, 10 jednotek čtverečních.
Důležité pro správné porozumění: Trojúhelník je oproti obdélníku, který ho obklopuje, poloviční, a proto je obsah trojúhelníku roven součin násobku své základny a výšky.

Úloha na procvičení 1

Jaký je obsah trojúhelníku?
Přetáhni tečku pro lepší zapamatování vzorce.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
cmsquared

Úloha na procvičení 2: pravoúhlý trojúhelník

Jaký je obsah trojúhelníku?
Přetáhni tečku pro lepší zapamatování vzorce.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
cmsquared

Úloha na procvičení 3: tupoúhlý trojúhelník

Jaký je obsah trojúhelníku?
Přetáhni tečku pro lepší zapamatování vzorce.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
cmsquared

Chceš se zapojit do diskuze?

Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.