Hlavní obsah

Kapitola: Obsah a obvod

0

Dostupné body mistrovství
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 800 bodů mistrovství.
Procvičuj
Zjisti základnu a výšku trojúhelníkuK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Obsah pravoúhlých trojúhelníkůK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Obsah trojúhelníkůK postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek.
Najdi chybějící délku se zadaným obsahem trojúhelníkuK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Procvičuj
Obsah lichoběžníkuK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Obsah složených útvarůK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Složitější příklady na výpočet obsahuK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 900 bodů mistrovství.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 400 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 2100 bodů mistrovství!

O této kapitole

Plocha a obvod nám pomáhají porovnávat velikost plošných tvarů. Začneme s plochami a obvody obdélníků. Pak budeme řešit složitější tvary, například kruhy a trojúhelníky.