If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:3:44

Transkript

V minulém videu jsme za použití akruálního principu v účetnictví měli příjem 200 dolarů v měsíci 2. Ale během stejného měsíce jsme viděli, že jsme klesli ze 100 dolarů hotovosti na mínus 100 dolarů hotovosti, takže jsme vlastně ztratili 200 dolarů hotovosti. Jak se smíříme s faktem, že to vypadá, že jsme měli příjem 200 dolarů, ale ztratili jsme 200 dolarů v hotovosti? A tohle sladění proběhne ve výkazu cash flow. Většina cash flow výkazů začnou... Udělám výkaz cash flow zde. Začínají s čistým příjmem nebo ve skutečnosti začínají s hotovosti, se kterou jste začínali. Vezmou vás od téhle hotovostní bilance k této hotovostní bilanci. Řeknou něco jako výchozí hotovost víme, že je 100 dolarů. A potom řeknou v nejnaivnější interpretaci, že váš čistý příjem by teoreticky měla být hotovost, kterou získáváte nebo alespoň nějaký druh zisku, získáváte aktiva nebo alespoň počítáte jako kdybyste nějaká aktiva získávali. Potom máte váš čistý příjem během období. A zde doslova vezmeme cokoli, co je vykazované ve výsledovce. Dostaneme 200 dolarů čistého příjmu a nyní musíme udělat tu část sladění, protože pokud je tohle všechno, co získáváte, potom byste měli mít 300 dolarů v hotovosti na konci období, což jasně nemáme. Musíme to sladit tak, že se podíváme na změny u různých věcí v rozvaze. Zde máme čistou změnu v pohledávkách. Máme nárůst pohledávek. Nazvu AR nárůst. AR je zkratka pro accounts receivable (pohledávky), abych ušetřil nějaké místo. Zamyslíme se nad tím. Když máte nárůst pohledávek, necháváte lidi, aby vám dlužili vaše peníze, necháváte lidi dlužit vám 400 dolarů. Kdybyste je nenechali dlužit vám, byla by to hotovost. Svým způsobem odsouváte dobu, kdy dostanete hotovost. Tohle je 400 dolarů, které jste nedostali, které jste mohli mít, kdybyste nedovolili téhle osobě opozdit se, když vám platila. Nárůst pohledávek je vlastně méně hotovosti, než byste měli jinak dostat. Je to mínus 400 dolarů pro naše cash flow. A nemáme žádné další změny. Dokonce jsme ani neadresovali závazky, což je vlastně odsouvání dlužení lidem, placení ostatním lidem, placení vašim dodavatelům. Ale neadresoval jsem to ani v předchozím příkladě. Žádné další změny v našich závazcích. Tohle je jediná úprava, kterou děláme. A tak když uděláme tohle a někdy se to bude nazývat platby v hotovosti nebo odčítání od. Existují různé způsoby, jak se to dá nazvat v různých kontextech. Ale tady budete mít vaši čistou provozní hotovost. Provozní hotovost, budu říkat ops a a tady můžete vidět, že když to všechno přidáte... provozní hotovost... 200 dolarů mínus 400 dolarů, jen přidávám tuhle část, máte mínus 200 dolarů. A tak vaše výchozí hotovost je 100 dolarů, máte mínus 200 dolarů provozní hotovost a tohle je, co byste také získali, kdybyste udělali hotovostní účetnictví. Dostali byste mínus 200 dolarů provozní hotovost a potom, když začnete se 100 dolary, použijete 200 dolarů v hotovosti, vaše konečná hotovost bude mínus 100 dolarů. Tahle malá věc, kterou jsem tu vytvořil, tohle malé sladění mezi plus 200 dolary příjmu a mínus 200 dolary hotovosti ukazuje, jak jsme se dostali z tohoto počátečního bodu v hotovosti do tohoto konečného bodu. Tohle je výkaz cash flow, takže znáte 3 hlavní finanční výkazy.