If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:3:40

Transkript

Podívejme se, zda můžeme použít náš příklad, abychom porozuměli 3 typům výkazů zisku a ztrát (výsledovky). A doufejme, že porozumění těmto výsledovkám nám také pomůže porozumět tomuto příkladu. Začnu tím, že se zaměříme na měsíc 2 a co jsem udělal, že jsem sem přepsal něco z akruální výsledovky, takže to skutečně vypadá jako výkaz. Tohle zde je výkaz zisku a ztrát za měsíc 2 na akruálním principu. A v tom měsíci jsme řekli, že jsme měli 400 dolarů výnosů, 200 dolarů nákladů, 400 dolarů mínus 200 dolarů nám dá zisk 200 dolarů. A výsledovka nám říká, co se stalo během určité doby, k jaké došlo aktivitě. Kolik výnosů, kolik nákladů a dalších věcí. Tahle je velmi zjednodušená bez daní, bez úroku, bez dalších typů výdajů. Také jsem nakreslil rozvahu na konci měsíce 1 a rozvahu na konci měsíce 2. Také se můžete na tuhle rozvahu dívat jako na rozvahu na začátku měsíce 2. A hlavní věc, kterou je třeba si uvědomit, že výsledovka nám říká, co se stalo během určitého období, zatímco rozvahy jsou snímky nebo jsou to obrázky v danou chvíli. Snímky. Tohle nám vlastně říká, co jsem měl. Aktiva jsou věci, které mi mohou přinášet budoucí užitek. Takže to, co mám a závazky jsou věci, kterým musím dát budoucí užitek nebo věci, které dlužím. Tohle je, co mám a tohle je, co dlužím. A potom vlastní jmění je to, co skutečně mám na své jméno, když očistím závazky od aktiv. Na začátku měsíce 2, což je konec měsíce 1, jsem měl 100 dolarů hotovosti, žádné pohledávky, nikomu jsem nic nedlužil. Nikomu jsem nedlužil peníze, nikomu jsem nedlužil služby. 100 dolarů mínus 0 znamená, že jsem měl 100 dolarů. Vlastníci firmy mohou říct, že to je hodnota, kterou mají na začátku měsíce. Rychle se posunete vpřed. Na konci měsíce 2 nyní dlužím bance 100 dolarů. Dám to jako mínus 100 dolarů sem. Normálně by se to nezaúčtovalo takhle ve skutečné firemní rozvaze, ale jen pro zjednodušení. Mám pohledávky 400 dolarů, takže moje celková aktiva jsou nyní 300 dolarů aktiv. Pamatujte si, že pohledávky nejsou aktiva, protože někdo mi něco dluží, někdo mi v budoucnosti dluží hotovost. Stále nemám žádné závazky. Vezmete všechna svá aktiva mínus všechny vaše závazky a nyní mám vlastní jmění 300 dolarů. Můžete vidět snímek na začátku měsíce: 100 dolarů vlastního jmění. Snímek na konci měsíce: 300 dolarů vlastního jmění. A abychom se dostali od jednoho bodu k druhému, od 100 dolarů ke 300 dolarům musel jsem navýšit vlastní jmění o 200 dolarů. Musel jsem získat něco v hodnotě 200 dolarů odněkud a to je, co popisuje výsledovka. Popisuje právě tady změnu ve vlastním jmění, někdy změnu v nerozděleném zisku nebo jen změnu vlastního kapitálu. To bude 200 dolarů v čistém příjmu, který firma získala během doby. Nyní je pravděpodobně jedna věc, která vás mate. Jak srovnáme všechno s hotovostí? Víme, že během této doby jsme získali příjem 200 dolarů na akruálním principu. Ale když se podíváte na hotovost, dostali jsme se ze 100 dolarů hotovosti plus na 100 dolarů v hotovosti mínus. Vypadá to, že jsme ztratili 200 dolarů. Jak se smíříme s faktem, že máme příjem 200 dolarů? Jak se smíříme s faktem, že jsme ztratili 200 dolarů hotovosti? A smíření proběhne na výkazu cash flow, a to udělám v příštím videu.