Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Slovní úlohy řešené jednoduchými rovnicemi

Příklad

Gustík si změřil krok a určil, že s jeho je jedna míle. Jednoho dne Gustík ušel 6300 kroků, čímž ušel 3 míle.
Napiš rovnici popisující tuto situaci.
Kolik kroků musí Gustík udělat, aby ušel jednu míli?
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi