If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Řešení soustavy rovnic dosazovací metodou: Balení chipsů

Když řešíme soustavu rovnic dosazovací metodou, musíme udělat následující:

1. Osamostatnit v jedné z rovnic jednu z neznámých, např. rovnici 2x+y=3 napíšeme jako y=3-2x.
2. Takto osamostatněnou neznámou už máme vyjádřenou pomocí druhé neznámé. Dosadíme tento výraz do druhé rovnice, např. napíšeme x+2y=5 jako x+2(3-2x)=5.
3. Teď už máme rovnici s jednou neznámou! Vyřešíme ji a řešení použijeme k nalezení hodnoty druhé neznámé.

Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript