If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Mocniny součinů a podílů (s celočíselnými exponenty)

Pro jakákoliv nenulová celá čísla "a" a "b" a pro všechny exponenty "n" platí, že (a⋅b)ⁿ=aⁿ⋅bⁿ a (a/b)ⁿ=aⁿ/bⁿ. Tyto vlastnosti si ukážeme na konkrétních příkladech s celočíselnými exponenty.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript