If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Přepona, protilehlá a přilehlá odvěsna

V pravoúhlém trojúhelníku je přepona nejdelší stranou. "Protilehlá odvěsna" je strana naproti zadanému úhlu a "přilehlá odvěsna" je strana vedle daného úhlu.
Pro popsání stran pravoúhlého trojúhelníku používáme speciální terminologii.
Přepona pravoúhlého trojúhelníku je vždy ta strana, která se nachází naproti pravému úhlu. Tato strana je v trojúhelníku nejdelší.
Další dvě strany jsou nazvány protilehlá a přilehlá odvěsna. Jsou takto nazvány vzhledem k danému úhlu.
Protilehlá odvěsna je strana naproti danému úhlu.
Přilehlá odvěsna je strana, která není přepona, a nachází se vedle daného úhlu.
Všechno dohromady z pohledu zadaného A:
A z pohledu B:

Procvičování

Příklad 1
Vzhledem k úhlu G, jaká strana je přilehlá?
Vyber 1 odpověď:

Proč je tato terminologie důležitá?

Budeme se učit goniometrické funkce - sinus, kosinus a tangens, které jsou definovány právě slovy přepona, protilehlá a přilehlá odvěsna případně strana.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.