Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Vyčíslování výrazů s jednou proměnnou

Směs vysvětlení, příkladů a praktických úloh tě naučí vyčíslovat výrazy s jednou proměnnou mrknutím oka!

Jak vyčíslit výrazy s jednou proměnnou

Řekněme, že chceme vyčíslit výraz a+4. Nejprve musíme znát hodnotu proměnné a. Například když je a=1, tak jenom nahradíme a číslem 1:
a+4=1+4        Nahrazení a číslem 1.=5
Takže když je a=1, výraz a+4 je roven 5.
Stejně snadno můžeme vyčíslit a+4, když je a=5:
a+4=5+4        Nahrazení a číslem 5.=9
Takže když je a=5, výraz a+4 je roven 9.

Vyčíslení výrazu s násobením

Můžeš mít příklad, který zní: "Vyčísli 3x, když je x=5."
Všimni si, že ve výrazu 3x je číslo 3 hned vedle proměnné x. To znamená "3krát x". Znaménko násobení se v takových případech často nepíše, protože dříve se násobení značilo symbolem ×, což je až příliš podobné proměnné x.
Dobře, nyní pojďme vyřešit zmíněný příklad:
3x=35        Nahrazení x číslem 5.=15
Takže když je x=5, výraz 3x je roven 15.

Jak jinak značit násobení

Počkej chvíli! Všiml/a sis, že jsme napsali "3krát 5" jako 35 namísto 3×5? Použili jsme tečku namísto ×, což je jiný způsob, jak značit násobení:
35=15
K označení násobení lze použít i závorku:
3(5)=15
Pojďme si shrnout nové způsoby značení násobení, které jsme se naučili.
Starý způsobNový způsob
S proměnnou3×x3x
Bez proměnné3×535 nebo 3(5)

Vyčíslení výrazů, u nichž záleží na pořadí početních operací

U složitějších výrazů musíme dbát na pořadí, ve kterém jednotlivé početní operace provádíme. Podívej se na následující příklad:
Vyčísli 5+3e, když je e=4.
5+3e=5+34        Nahrazení e číslem 4.=5+12        Nejdříve vynásobíme (pořadí početních operací)=17
Takže když je e=4, výraz 5+3e je roven 17.
Všimni si, jak je při vyčíslování výrazu důležité dávat si pozor na správné pořadí početních operací. Častou špatnou odpovědí je 32, což vychází z toho, že bychom nejprve sečetli 5 a 3, čímž získáme 8, a poté vynásobili 8 a 4, čímž dostaneme 32.

Zkusme to!

Příklad 1
Vyčísli výraz 9z, když je z=4.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Těžší příklady

Těžší příklad 1
Vyčísli výraz ee5e, když je e=5.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.