If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Vícekrokové slovní úlohy s celými čísly

Příklad

Farmářovi rostlo na zahradě 88 melounů. Když sesbíral 14 melounů, přihnala se bouřka, při která se ulomila větev ze stromu a spadla na zbývající melouny na zahradě a polovinu zničila.
Kolik melounů větev zničila?
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
ks melounů