If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Jak používat Přehled o zadáních

Khan Academy pro vyučující
Po vytvoření zadání je důležité zkontrolovat jejich výsledky vašich studentů a jejich pokrok. Sledování zadání studentů vám umožní ocenit jejich úspěchy a v případě potřeby poskytnout další individuální podporu.

Použití Výsledků zadaných úkolů

Jako učitel máte přístup k výsledkům zadání všech svých studentů.
V levém navigačním menu klikněte na Zadání a poté vyberte Hodnocení. Aby se Vám v přehledu zobrazil nějaký obsah, musíte mít už alespoň jedno zadání vytvořeno. (Zde najdete informace o vytváření zadání.)
Pomocí rozbalovacího menu v horní části stránky vyberte období, za které chcete zadání zobrazit. Existuje několik přednastavených možností, ale můžete si vybrat i vlastní časový rozsah.
Jména studentů se zobrazují abecedně na levé straně a každý další sloupec vpravo od jmen studentů představuje výsledek jednoho zadání.
Pro každé zadání můžete vidět (1) typ zadání – ikona papíru označuje článek, ikona tlačítka přehrávání označuje video a ikona tužky označuje cvičení nebo test, 2) název zadání a 3) termín odevzdání.
Pokud zadáte video nebo článek a student toto zadání splní, uvidíte zelenou fajfku. Pro splnění zadání musí student shlédnout alespoň 90 % videa, a to nejvýše v dvojnásobném zrychlení, popřípadě musí kliknout na článek.
Pokud je zadání cvičení, kvíz nebo test, ukáže se v barevném rámečku studentův nejlepší výsledek. Rámeček je červený, pokud je výsledek mezi 0 a 59 %, žlutý mezi 60 a 99 % a zelený u 100 %.
Pokud student zadání nesplnil, rámeček zůstane šedý.

Použití Hlášení o zadání

Pro podrobnější přehled toho, jak si studenti vedli u jednotlivých zadání, klikněte na název zadání. Hlášení je možné zobrazit pouze u zadání, které obsahují otázky, tj. u cvičení, kvízů a testů.
Obrázky níže jsou příklady toho, jak může takové hlášení vypadat. Vždy se zobrazí otázky, které byly zodpovězeny při všech pokusech splnit zadání. Napravo se pak zobrazují první odpovědi studentů na danou otázku.
Pokud jste každému studentovi zadali rozdílné příklady, první se vám zobrazí ty, které byly pro studenty nejtěžší. Jinými slovy, příklady s nejvyšším počtem nesprávných odpovědí budou nahoře, zatímco příklady s vyšším počtem správných odpovědí budou dole.
Pokud jste všem studentům zadali stejné příklady, zobrazí se příklady ve stejném pořadí, ve kterém je viděli studenti.
Vpravo nahoře je možné vybrat, zda chcete vidět odpovědi všech studentů, několika studentů, či jen jednoho studenta.
Pro zobrazení přehledu odpovědí klikněte na záložku Odpověď. Správná odpověď se barevně zvýrazní po kliknutí na tlačítko Ukázat odpovědi.
To, který student jak odpověděl, je možné zobrazit kliknutím na počty studentů vedle jednotlivých odpovědí. Pokud však tento přehled budete procházet s celou třídou, doporučujeme nezobrazovat jména jednotlivých studentů u odpovědí.
Pokud kliknete na záložku Kreslení, můžete se studenty příklad rovnou vyřešit, například pomocí grafického tabletu a projektoru. Studenti tak mohou sledovat celý postup.
Doporučujeme například nechat příklad vyřešit jednoho ze studentů. Tím si student či studentky lépe osvojí danou látku a zároveň se učí prezentovat své dovednosti.
Pod záložkou Nápověda lze zobrazit krokovaný postup ke správnému řešení. Jedná se o stejnou nápovědu, která se studentům zobrazí během řešení příkladu, pokud o ni požádají.
K Hlášení o zadání se můžete dostat i přes záložku Spravovat. Tu najdete v nabídce vlevo po kliknutí na název třídy. Na této záložce opět zvolíte zadání a kliknete na obrázek grafu.

Přehled aktivity jednotlivých studentů

Přehled aktivity a Hlášení o zadání jsou skvělým způsobem, jak můžete sledovat pokroky celé třídy. Pokud se chcete podívat na to, jak si vedou jednotliví studenti, stačí kliknout na jejich jméno a zobrazí se vám přehled jejich aktivity.
Z nabídky vlevo vyberte záložku Přehled aktivity.
Kliknutím vyberte studenta, jehož výsledky chcete zobrazit.
Tím se dostanete k přehledu plnění zadání jednotlivých studentů. Pro přehled všech zadání vyberte záložku Zadání.
V přehledu výsledků je zobrazen 1) datum a čas odevzdání, 2) název zadání, 3) stav (dokončeno / nedokončeno), 4) počet pokusů a 5) nejlepší skóre studenta (pokud je zadáním cvičení, kvíz nebo test).
Červený indikátor se objeví vedle výsledku, pokud je zadání pozdě dokončeno, tj. po datu odevzdání.
To, jak jednotliví studenti plní zadání, si můžete prohlédnout také v záložce Hodnocení. Zde také můžete vybrat studenta kliknutím na jeho jméno.
Toto je druhý způsob, jak se dostat k přehledu plnění zadání pro daného studenta.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.