If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Vernamova šifra

Neprolomitelná Vernamova šifra (anglicky One-time pad) Tvůrce: Brit Cruise.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Během dalších 400 let se nepodařilo slabinu šifer odstranit. Jak udělá Alice šifru, která by ukryla její otisk a zabrání úniku informace? Odpovědí je princip náhody. Představte si, že Alice hází 26-stěnnou kostkou, aby vytvořila seznam náhodných posunů, který dá Bobovi místo kódového slova. Tento seznam náhodných posunů poté Alice použije k zašifrování zprávy. Důležité je, že seznam musí být stejně dlouhý jako zpráva, aby se vyhnula opakování. Zašifrovanou zprávu pošle Bobovi, který ji rozšifruje pomocí stejného seznamu posunů, který mu předtím Alice předala. Eve to teď bude mít těžké, protože zašifrovaná zpráva bude mít 2 mocné vlastnosti: Za prvé - posuny se nikdy nebudou opakovat. A za druhé - zašifrovaná zpráva bude mít rovnoměrnou četnost výskytu písmen. A právě proto, že tu nebude rozdíl v jejich výskytu a tedy ani žádný únik informace, tak pro Eve bude nemožné rozluštit šifru. Toto je nejsilnější způsob šifrování. Začal se používat koncem 19. století a nazývá se Vernamova šifra. Abychom si ukázali sílu této šifry, musíme pochopit množství kombinací, které tu je. Například Caesarova šifra posouvala každé písmeno o stejné číslo mezi 1 a 26. Kdyby Alice chtěla zašifrovat své jméno, tak by to skončilo 1 z 26 možností, kterými je to možné udělat. To je malý počet možností. Všechny se dají lehce zkusit. Takovéto dešifrování nazýváme řešení hrubou silou. Porovnejme to s Vernamovou šifrou, kde je každé písmeno posunuté o rozdílné číslo mezi 1 a 26. Představte si, kolik možností zašifrování teď existuje. Je to 26 na pátou, což je téměř 12 milionů. Občas je těžké si to představit. Kdyby napsala své jméno na jeden list papíru a na něj dala hromadu papírů se všemi možnými zašifrováními, jak vysoká hromada by to byla? S 12 miliony kombinacemi pěti písmen by tato hromada byla obrovská. Vysoká přes 1 kilometr. Když Alice zašifruje své jméno Vernamovou šifrou, je to jako by si náhodně vybrala jednu stránku z této hromady. Z pohledu Eve je každé slovo s 5 písmeny, které získá, stejně pravděpodobné jako jakékoliv jiné slovo z hromady. Toto je bezchybné zabezpečení v praxi.