If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Přehled hodnot Ka and pKa

Krátký přehled Ka a pKa hodnot pro studenty organické chemie

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Už víme, jak napsat výraz pro rovnovážnou konstantu. Máme kyselinu HA, která předá proton H₂O, z H₂O se stane H₃O⁺ a z HA se stane konjugovaná zásada, tedy A⁻. Tady máme výraz pro rovnovážnou konstantu. Konstanta kyselosti Ka pro slabou kyselinu je menší než jedna. Tady máme tři slabé kyseliny: kyselinu fluorovodíkovou, kyselinu octovou a methanol. A tady máme hodnoty Ka. Všimněte si, že fluorovodíková kyselina má největší hodnotu Ka, i když se všechny považují za slabé kyseliny 3,5 x 10 na mínus čtvrtou je více než 1,8 x 10 na mínus pátou. Takže fluorovodíková kyselina je silnější než kyselina octová a kyselina octová je silnější kyselinou než methanol. Všechny jsou ale stále slabé kyseliny v porovnání k silnějším kyselinám. Řekněme si něco o pKa. pKa je definováno jako záporný logaritmus Ka. Pokud bychom chtěli pKa pro methanol, tak zlogaritmujeme Ka a vezmeme zápornou hodnotu. pKa je tedy záporný logaritmus. 2,9 x 10 na mínus šestnáctou. Vezměme si kalkulačku a spočítejme to. Záporný logaritmus 2,9 x 10 na mínus šestnáctou. To nám dá 15,54, když to zaokrouhlíme. Takže pKa methanolu je rovno 15,54. Napíšeme to do kolonky pKa. Pro methanol to je 15,54. Pokud byste udělali ten samý výpočet pro kyselinu octovou, dostali byste 4,74, a pro fluorovodíkovou kyselinu by to bylo 3,46. Takže silnější kyseliny máme v tabulce nahoře. Ze našich tří slabých kyselin je fluorovodíková ta nejsilnější, takže má nejvyšší hodnotu Ka, ale všimněte si, že má nejnižší hodnotu pKa. Čím nižší je hodnota pKa, tím je kyselina silnější. 3,46 je méně než 4,74, takže fluorovodíková kyselina je silnější než octová.