If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Názvosloví alkanů a cykloalkanů II

Ukážeme si, jak se v praxi používají pravidla názvosloví IUPAC a tento postup: 1. Najdeme hlavní uhlíkatý řetězec a pojmenujeme ho, to je kmen názvu. 2. Očíslujeme hlavní řetězec, tak aby lokanty (čísla udávající polohu substituentů) byly co nejnižší. 3. Pojmenujeme substituenty a určíme jejich lokanty. 4. Seřadíme substituenty podle abecedy Tvůrce: Jay.

Chceš se zapojit do diskuze?

 • Avatar leafers sapling style uživatele Alena z Khanovy školy
  Jaká jsou podrobnější pravidla názvosloví alkanů a cykloalkanů?
  (1 hlas)
  Avatar Default Khan Academy avatar uživatele
  • Avatar leafers sapling style uživatele Alena z Khanovy školy
   Pravidla pro určování názvu alkanů a cykloalkanů
   1. Najdeme hlavní uhlíkatý řetězec a pojmenujeme ho:
   a) Volíme řetězec s nejvíce uhlíky.
   b) Hlavním řetězcem uhlovodíků s cyklem i s otevřeným řetězcem je cyklus, pokud počet uhlíků v tomto cyklu je více nebo rovno počtu uhlíků v nejdelším otevřeném řetězci.
   c) Jestliže je ve struktuře přítomno více cyklů, pak je hlavním ten „největší“.
   d) Existuje-li více stejně dlouhých řetězců, zvolíme ten, který má více postranních řetězců.
   e) Existuje-li více takových řetězců, volíme ten, ve kterém postranní řetězce mají menší lokanty (Ty posuzujeme postupně od nejnižších a při prvním rozdílu volíme ten s nižší hodnotou.)
   2) Očíslujeme hlavní řetězec .
   a) číslujeme tak, aby substituenty měly co nejnižší lokanty, rozhoduje první rozdíl, viz 1)e)
   b) pokud je více možností, rozhoduje abecední pořadí substituentů a opět první rozdíl rozhoduje
   3) Určíme a pojmenujeme substituenty.
   4) Seřadíme substituenty podle abecedy.
   (4 hlasy)
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript